Od aktywności do lepszej przyszłości III

Od aktywności do lepszej przyszłości III

Trzecią część projektu aktywizacji zawodowej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących z województwa łódzkiego. Celem głównym projektu jest zaktywizowanie zawodowe, poprawa zatrudnialności i włączenie społeczne w czasie jego trwania, 20 osób niewidomych lub...
Integracja i aktywizacja szansą na rozwój

Integracja i aktywizacja szansą na rozwój

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 30 osób z niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością narządu wzroku, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z woj....