Wędrowna wystawa: Małe Muzea

2023

Polska, Czechy

Wędrowna wystawa: Małe Muzea prezentuje „tylko” kilkadziesiąt prywatnych, społecznych i samorządowych działalności muzealniczych i kolekcjonerskich, spośród co najmniej 3500 aktywnych podmiotów niepublicznego muzealnictwa w Polsce.

Małe Muzea to fenomen kulturowy. Niezwykle różnorodne, obejmujące praktycznie wszelkie aktywności człowieka – od wytworów materialnych po opowieści, fraszki czy krajobrazy i „pomniki” przyrody. Równocześnie to potężna dziedzina kultury, która szczególnie intensywnie rozwija się w Polsce od ponad dwudziestu lat.

Wystawa powstała podczas realizacji projektu pt. Małe Muzea. Federacja, którego głównym założeniem pozostaje konsolidacja środowiska muzealniczego, upowszechnienie niezwykłych aktywności kulturowych oraz zdecydowana poprawa prawnych i społecznych warunków działalności organizatorów i twórców kolekcji, muzeów i wystaw.

Opracowanie fotograficzne: Zby Kordys, Piotr Kruszak
Opracowanie graficzne: Justyna Marcinkowska
Opracowanie merytoryczne: Fundacja Ari Ari, projekt: Małe Muzea. Federacja

„Bohaterami” pierwszej części (będą kolejne, z kolejnymi małymi muzeami) Wędrownej wystawy: Małe muzea są kolekcje, zbiory i działalności, które w 2023 wzięły udział w Akcji – digitalizacji (pilotażowe działanie w blisko 30 muzeach, izbach pamięci i prywatnych kolekcjach) oraz gościły uczestników spotkań „federacyjnych” w Szczecinie, Wrocławiu, Ostródzie i Kłodzku.

Małe muzea:
Izba Tradycji – Ratusz w Byczynie
Archiwum Archeologiczne – kościół ewangelicki w Bytomiu Odrzańskim
Muzeum Zabytkowych Narzędzi w Gorzowie
Skansen Gottwaldówka – Zabytkowy Zespół Gospodarski w Kątach Bystrzyckich
Izba Regionalna w Baszcie Krośnieńskiej w Kożuchowie
Galeria 1001 Drobiazgów w Lesznie
Małe Muzeum Ludowe w Marcinkowie
Marek Grzelka – społecznik, archiwista, kolekcjoner, edukator w Nowej Soli
Muzeum Domowe Instrumentów Muzycznych w Dworze w Szybie
Izba Muzealna Ziemi Oławskiej w Oławie
Izba Pamięci przy Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych
Skansenik Tomisław
Muzeum pamiątek Ludowego Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej w Uniejowicach
Skansen Dawnych Sprzętów w Wambierzycach
Salka Muzealna Iławy
Agroturystyka „Skansen Pomezania” w Kałdunach
Muzeum Regionalne w Suszu
Muzeum w Ostródzie
Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Glaznotach
Dawna Kopalnia Nowa Ruda
Muzeum-Pracownia Poligrafii i Drukarstwa w Nowej Rudzie
Muzeum prof. Josepha Wittiga w Nowej Rudzie
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Jezuickie Archiwum w Kłodzku
Galeria Kujawska w Kowalu
Muzeum Szkolne w Kowalu
Izba Pamięci w Lubieniu Kujawskim
Małe Muzeum w Skępem
Izba Historyczna w Aleksandrowie Kujawskim
Archiwum Leśnej Bazy w Łącku
Muzeum Broumova / Muzeum Broumovska
Klasztor broumowski – Opactwo benedyktyńskie pw. św. Wacława w Broumovie / Broumovský klášter neboli Benediktinské opatství sv. Václava
Drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Broumovie / Dřevěný kostel Panny Marie na hřbitově

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.