Ukraina. Droga do samodzielności z Fundacją PZU / Україна. Шлях до незалежності з Фундацією PZU

Ukraina. Droga do samodzielności z Fundacją PZU / Україна. Шлях до незалежності з Фундацією PZU

Projekt odpowiada na pilną potrzebę tworzenia systemu organizującego rehabilitację osób niepełnosprawnych w nowym kontekście nakładających się kryzysów: pandemii, uchodźstwa wojennego, wynikającego z nich kryzysu zdrowia psychicznego. Pomoc humanitarna i ośrodek...
Autorskie wystawy seniorów

Autorskie wystawy seniorów

Autorskie wystawy seniorów to projekt, którego głównym założeniem było testowanie animacji muzealniczej, jako sposobu aktywizacji osób starszych (przyjęte kryterium wieku 60+).Autorskie wystawy seniorów -poradnik i studium przypadków (PDF do pobrania)Autorskie wystawy...
Spacery włocławskie 2022

Spacery włocławskie 2022

Spacery włocławskie to wędrówki szlakami kultury, do których od kilku lat zapraszamy mieszkańców małych i dużych miejscowości, przechodniów, turystów i wszystkich zainteresowanych wędrówką, do miejsc bliskich, odległych, pokazywanych z nieoczywistych i różnorodnych...