Wesprzyj zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie

2024

Ukraina, Polska

Potrzebna pilna pomoc – Ukraina. Droga do samodzielności

Liczy się każda złotówka, każda kwota, mała i duża wpłata. Pomóżmy Ukrainie!

Wpłata na konto uruchomione przez Fundację Ari Ari:
Numer konta mBank: 12 1140 2004 0000 3302 8168 7321
 
Przelewy z zagranicy / Transfers from abroad
Numer rachunku IBAN: PL12 1140 2004 0000 3302 8168 7321
Numer BIC: BREXPLPWMBK
 

 

Potrzeb przybywa. Coraz więcej osób znajduje się i pod naszą opieką w Polsce i innych krajach UE. Codziennie koordynujemy akcję pomocową, wraz z organizowaniem długofalowego wsparcia dla niewidomych i słabowidzących osób z Ukrainy.

Działamy. Nikt nie może zostać bez pomocy. Jest to możliwe dzięki Wam! Liczy się każda złotówka, każda kwota, mała i duża wpłata. Pomóżmy osobom z niepełnosprawnościami z Ukrainy!

Potrzebne jest nadal Wasze szerokie wsparcie w zorganizowaniu wolontariuszy, asysty, pomocy psychologicznej. Potrzebne są zakupy i dostarczenie żywności, wody, lekarstw, ciepłych koców, śpiworów, artykułów higienicznych i sanitarnych. Potrzebne są pieniądze na opłacenie paliwa, transportu, pomoc medyczną, opiekę, ewakuację, organizowanie codziennego życia osób z niepełnosprawnościami.

Potrzeby pozostające do ciągłego wspierania, to przede wszystkim:

* podtrzymanie wsparcia finansowego w Ukrainie,
* zabezpieczenie podstawowych potrzeb uchodźców przybywających do Polski,
* zakup furgonetki i małego autobusu, który przekażemy ukraińskim organizacjom, aby kontynuować ewakuację oraz pomagać w przewożeniu i transportowaniu osób z niepełnosprawnościami w Ukrainie, Polsce, miejscach pobytu,
* stworzenie miejsca długotrwałego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce i ośrodka tymczasowego w Ukrainie. To wielkie wyzwanie, ale i kolejna niezwykle pilna potrzeba.

* Wspólnie z ukraińską organizacją Pravo Vibora z Charkowa, od ponad 9 lat wspieramy osoby niewidome i słabowidzące z Ukrainy. Razem zorganizowaliśmy już ponad 20 projektów: wymian i wizyt młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, doposażenia ośrodków dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, szkól oraz rehabilitacji, szkoleń i warsztatów dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wolontariuszy. W styczniu przygotowywaliśmy się do zorganizowania kolejnego cyklu projektów Samodzielność. Akademia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i Mamina Szkoła, nie spodziewaliśmy się, że ich realizacja tak gwałtownie przyspieszy i przybierze formę pilnej pomocy humanitarnej.
www.pravovybora.org/en
 
* Fundacja Ari Ari (2008) jest organizacją pozarządową, realizującą projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za granicą. Prowadzimy działalność, pomyślaną jako połączenie doświadczenia i żywiołowości, możliwości dla ludzi z pasją i ambicjami tworzenia przyjaznych człowiekowi przestrzeni. Chcemy pozostawać w służbie ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, propagować wartości demokracji i społeczeństwa otwartego, wydobywać najciekawsze formy aktywności i pomagać ponad wszelkimi granicami. „Jeśli w ogóle istnieją odpowiedzi na nasze najbardziej ogólne pytania – dlaczego? jak? co? gdzie? – to znaleźć je można w drobnych detalach prawdziwego życia” – Clifford Geertz (antropolog kultury)
www.ariari.org

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.