Ukraina. Droga do samodzielności z Fundacją PZU / Україна. Шлях до незалежності з Фундацією PZU

Ukraina. Droga do samodzielności z Fundacją PZU / Україна. Шлях до незалежності з Фундацією PZU

Projekt odpowiada na pilną potrzebę tworzenia systemu organizującego rehabilitację osób niepełnosprawnych w nowym kontekście nakładających się kryzysów: pandemii, uchodźstwa wojennego, wynikającego z nich kryzysu zdrowia psychicznego. Pomoc humanitarna i ośrodek...
Samodzielność.  Razem bezpieczniej (Zakopane)  / Незалежність.  Разом безпечніше (Закопане)

Samodzielność. Razem bezpieczniej (Zakopane) / Незалежність. Разом безпечніше (Закопане)

Warsztaty edukacyjne realizowane podczas dziewięciodniowego turnusu są dedykowane kilkudziesięcioosobowej grupie kobiet i dzieci – uchodźców z Ukrainy – z których większość boryka się z niepełnosprawnościami oraz traumą wojenną. W oparciu o edukację nieformalną odbędą...