Україна. Шлях до незалежності. Мазовія / Ukraina. Droga do samodzielności. Mazowsze

Україна. Шлях до незалежності. Мазовія / Ukraina. Droga do samodzielności. Mazowsze

Za nami kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem Ukraina. Droga do samodzielności, w 2023 roku realizowane były w Radomiu i w Warszawie.Od ponad siedmiu lat. wspólnie z młodzieżą ukraińską i polską z niepełnosprawnością...
Україна. Шлях до незалежності.  Куявія  / Ukraina. Droga do samodzielności. Kujawy

Україна. Шлях до незалежності. Куявія / Ukraina. Droga do samodzielności. Kujawy

Za nami kolejne spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży niewidomej i słabowidzącej pod hasłem Ukraina. Droga do samodzielności, w 2023 roku realizowane były w Bydgoszczy, Jaksicach, Łącku i okolicach.Od ponad siedmiu lat. wspólnie z młodzieżą ukraińską i polską z...
Ukraina. Droga do samodzielności z Fundacją PZU / Україна. Шлях до незалежності з Фундацією PZU

Ukraina. Droga do samodzielności z Fundacją PZU / Україна. Шлях до незалежності з Фундацією PZU

Projekt odpowiada na pilną potrzebę tworzenia systemu organizującego rehabilitację osób niepełnosprawnych w nowym kontekście nakładających się kryzysów: pandemii, uchodźstwa wojennego, wynikającego z nich kryzysu zdrowia psychicznego. Pomoc humanitarna i ośrodek...