Samodzielność 2022. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami / Незалежність 2022. Академія самодопомоги молодих людей з інвалідністю

Samodzielność 2022. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami / Незалежність 2022. Академія самодопомоги молодих людей з інвалідністю

Przeprowadzimy kolejną serię spotkań polskiej i ukraińskiej młodzieży z niepełnosprawnościami pod hasłem: samopomoc. Tematem przewodnim będzie wzajemne poznawanie sposobów wspierania osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej. Dla niewidomych i...
Samodzielność.  Razem bezpieczniej (Zakopane)  / Незалежність.  Разом безпечніше (Закопане)

Samodzielność. Razem bezpieczniej (Zakopane) / Незалежність. Разом безпечніше (Закопане)

Warsztaty edukacyjne realizowane podczas dziewięciodniowego turnusu są dedykowane kilkudziesięcioosobowej grupie kobiet i dzieci – uchodźców z Ukrainy – z których większość boryka się z niepełnosprawnościami oraz traumą wojenną. W oparciu o edukację nieformalną odbędą...