Samodzielność 2022. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami / Незалежність 2022. Академія самодопомоги молодих людей з інвалідністю

Samodzielność 2022. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami / Незалежність 2022. Академія самодопомоги молодих людей з інвалідністю

Przeprowadzimy kolejną serię spotkań polskiej i ukraińskiej młodzieży z niepełnosprawnościami pod hasłem: samopomoc. Tematem przewodnim będzie wzajemne poznawanie sposobów wspierania osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej. Dla niewidomych i...
Samodzielność 2022. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami / Незалежність 2022. Академія самодопомоги молодих людей з інвалідністю

@Spacery lokalne. Ważne historie (2021)

Spacery lokalne. Ważne historie to wędrówki szlakami kultury, do których od kilku lat zapraszamy mieszkańców małych i dużych miejscowości, przechodniów, turystów i wszystkich zainteresowanych wędrówką do miejsc bliskich, odległych, pokazywanych z nieoczywistych i...