Dźwiękowa mapa Bydgoszczy. Audiodeskrypcje polsko-ukraińskie młodzieży niewidomej i słabowidzącej
24.11.2021
Materiały audio

Realizujemy spotkania polskiej i ukraińskiej młodzieży z  niepełnosprawnościami pod hasłem Samodzielność. Wspólnie z młodymi  uczestnikami ustalimy, jaka jest znajomość Ukrainy wśród Polaków i  Polski wśród młodych Ukraińców. Spotkanie i współpraca są najlepszą okazją do budowania kontaktu i  wiedzy o sobie w praktyce, nie tylko kultury, historii i relacji  polsko-ukraińskich, ale podobieństw i różnic w życiu osób niewidomych w  obu krajach.  Podczas wspólnych warsztatów korzystać będziemy z audiodeskrypcji,  tworząc „mapa dźwiękowa” miejsc, w których gościła grupa młodzieży z  Ukrainy.  Uczestnicy to uczniowie szkół przy ośrodkach specjalnych dla dzieci i  młodzieży niewidomej i słabowidzącej z Polski i Ukrainy. Tematem spotkań było wzajemne poznawanie i opisywanie swojej przestrzeni  codziennej. Wspólnie z młodymi uczestnikami będziemy rozpoznawać, jak  urządzona przestrzeń miejscowości w których na co dzień mieszkają. Jak  wyglądają domy, miejsca użyteczności publicznej, szkoły i miejsca  spacerów, rekreacji. Projekt służy przełamywaniu podwójnych, a często i zwielokrotnionych  barier poznawczych, związanych przede wszystkim z niewiedzą,  uprzedzeniami wobec ludzi obcego pochodzenia, jak i osób z dysfunkcjami,  między innymi – wzroku. Jest to kolejny projekt poruszający problem  ułatwienia dostępu osób z niepełnosprawnością wzroku do treści  kulturowych, szczególnie związanych z historią lokalną i relacjami  polsko-ukraińskimi dla osób niewidomych.

1. (Audio only) AD_Bydgoszcz1 makieta Stara Bydgoszcz

 

2. (Audio only) AD_Bydgoszcz1 nad Brdą w Bydgoszczy

 

3. (Audio only) AD_Bydgoszcz1_ barka Lemara

 

4. (Audio only) AD_Bydgoszcz1_Brda i most Bernardyński

 

5. (Audio only) AD Bydgoszcz2_ powiększalnik SOSW

 

6. (Audio only) AD_ Bydgoszcz2 _Muzeum Mydła i Historii Brudu

 

7. (Audio only) AD_Bydgoszcz2 _ Farbiarnia nad Młynówką

 

8. (Audio only) AD_Bydgoszcz2 _ kłódka z logo Bydgoszczy

 

9. (Audio only) AD_Bydgoszcz2 _ Młyny Rothera

 

10. (Audio only) AD_Bydgoszcz2 _ Muzeum Leona Wyczółkowskiego

 

11. (Audio only) AD_Bydgoszcz2 _ tablica most Jana Kiepury 

 

12. (Audio only) AD_Bydgoszcz2 _Bulwar nad Brdą

 

13. (Audio only) AD_Bydgoszcz2 _Łuczniczka

 

14. (Audio only) AD_Bydgoszcz2 _Przechodzący przez rzekę _Janusz Kędzior 

 

15. (Audio only) AD_Bydgoszcz2 _przed SOSW z Bydgoszczą

 

 _____ Співпраця | Współpraca Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | ХЦРМІ «Право  вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) | Харківський спеціальний  навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie  Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków) | Бачити  серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów) | Fundacja Otwieramy Kulturę i  Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань) |  K-PSOSW dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy | K-PSOSW для сліпих дітей у  Бидгощі | Fundacja Fantazmat | Фонд Фантазмат | Tyflokom | Тифлоком |  Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach | Центр  гіпотерапії та реабілітації Веселка в Якшице  Współpraca międzynarodowa Miasto Bydgoszcz | Narodowe Centrum Kultury –  Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży 2021 | Mіжнародна співпраця Місто  Бидгощ | Національний культурний центр  Польсько-український молодіжний  обмін 2021

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.