@Spacery lokalne. Ważne historie (2021)
31.12.2021
Materiały audio

Spacery lokalne. Ważne historie to wędrówki szlakami kultury, do których od kilku lat zapraszamy mieszkańców małych i dużych miejscowości, przechodniów, turystów i wszystkich zainteresowanych wędrówką do miejsc bliskich, odległych, pokazywanych z nieoczywistych i różnorodnych perspektyw.

Spacery to równocześnie spotkania z mało znanymi, intrygującymi, a często i trudnymi tematami dotyczącymi historycznego i kulturowego dziedzictwa. Chcieliśmy przypomnieć ogromnie znaczące historie społecznych, gospodarczych i wielokulturowych relacji. Trasy spacerów dotykają Pamięci, a także Niepamięci o materialnych i niematerialnych śladach przeszłości. Chcemy przypominać, że „tuż obok” istnieją znaczące, niezwykłe, nieoczywiste historie i opowieści.

Większość miast na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej ukształtowały intensywne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne XIX i I poł. XX w. Spacery lokalne to podróże w nieznane historie, zaskakująco bliskie, mające bezpośredni wpływ na dzisiejsze krajobrazy miejscowości na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. U ich podstaw są wielokulturowe relacje, współpraca, rywalizacja, zmienne wpływy obecności ludzi i społeczności pochodzenia żydowskiego, polskiego, niemieckiego, rosyjskiego czy olenderskiego,

W 2021 opublikowaliśmy cztery mini przewodniki w serii Spacery lokalne. Spacerownik: Kowal, Skępe, Włocławek oraz Muzea i opowieści w Toruniu. Spacerowniki przygotowane zostały z tras – opowieści o poszczególnych miejscowościach i miejscach przedstawianych przez mieszkańców, badaczy i pasjonatów historii, architektury, kulturoznawstwa, etnografii. Wszystkie trasy spacerów lokalnych realizowane są także bezpośrednio jako spotkanie, oprowadzanie i wędrówka do opisanych miejsc i opowieści. Do 2021 roku zrealizowaliśmy ponad trzydzieści spacerów na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, planujemy następne. Zapraszamy do skorzystania ze spacerów i wędrówki po historii i współczesności wraz ze Spacerownikiem jako przewodnikiem i swoistą opowieścią o „ważnych historiach”.

1. audio-deskrypt Spacer Co Włocławek Wiśle

 

2. audio-deskrypt Spacer filmowy Włocławek

 

3. audio-deskrypt Spacer historyczny Skepe

 

4. audio-deskrypt Spacer literacki Skepe

 

5. audio-deskrypt Spacer Toruń 1_Archiwum AK Zawackiej

 

6. audio-deskrypt Spacer Toruń 2 Bunkier Wisła

 

7. audio-deskrypt Spacer Toruń 3 Dom Legend

 

8. audio-deskrypt Spacer Toruń 4 Dom PRL-u

 

9. audio-deskrypt Spacer Toruń 5 Muzeum Rycerzy i Żołnierzyków

 

10. audio-deskrypt Spacer Toruń 6 Muzeum Witraży Nisza

 

11. audio-deskrypt Spacer Toruń 7 Muzeum Zabawek i Bajek

 

12. audio-deskrypt Spacer Toruń 8 Niewidzialny Dom

 

13. audio-deskrypt Spacer Toruń 9 Muzeum Piernika

 

14. audio-deskrypt Spacer Włocławek przemysłowy I

 

15. audio-deskrypt Spacer Włocławek przemysłowy II

 

16. audio-deskrypt Spacer zaduszkowy Kowal

 

17. audio-deskrypt Spacer zaduszkowy Włocławek

 

18. audio-deskrypt Spacer zielony Kowal

 

19.audio-deskrypt Spacerownik Kowal 2021

 

20. audio-deskrypt Spacerownik Skępe 2021

 

21. audio-deskrypt Spacerownik Toruń 2021

 

22. audio-deskrypt Spacerownik Włocławek 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spacerownik. Spacery lokalne (2021) powstał podczas realizacji projektów Fundacji Ari Ari: Spacery lokalne. Wielkie historie w małym mieście, współfinansowanym w ramach programu Patriotyzm Jutra 2021 Muzeum Historii Polski, Spacery włocławskie, współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Włocławek (2021) oraz Wędrowna wystawa: muzea i opowieści, wsparte przez Gminę Miasto Toruń (2021).

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.