Wędrowna wystawa: Sześć małych muzeów (@Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2021)
24.11.2021
Materiały audio

Wspólnie z twórcami i organizatorami sześciu małych muzeów z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej zapraszamy do wystawy prezentującej niezwykłe, nieoczywiste i nieznane powszechnie muzealia etnograficzne. Wybrane przedmioty i dokumentacje są prezentowane po raz pierwszy, podobnie jak przedsięwzięcia muzealnicze i izb pamięci uczestniczące w programie Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego 2021.

 

Wybrane do wystawy muzealia ilustrują fragmenty zbiorów i kolekcji, w części prezentując profil poszczególnych działalności muzealniczych. Równocześnie odsłaniając jak fascynującym może być odkrywanie, poznawanie, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o kulturze tradycyjnej, pamięci i sposobach jej podtrzymywania.

Wystawa jest raczej wprowadzeniem do wiedza o rozmaitych, czasem zapomnianych tradycjach i życiu mieszkańców małych, oddalonych od centrów miejscowości, środowisk i społeczności. Prezentowane muzea i izby pamięci, nie pozostają wyłącznie „skarbcami”. To przede wszystkim aktywne, pełne pasji i determinacji działania konkretnych ludzi, którzy zbierają, przechowują, utrwalają i przekazują małe i wielkie historie, kulturowe dziedzictwo, pamięć i system wartości. Zależało nam na pokazaniu niezwykłych przedsięwzięć, upowszechnieniu wiedzy o istnieniu małych muzeów i podkreśleniu znaczącej roli w małych społecznościach, misji realizowanej poza zgiełkiem codzienności.

Wędrowna wystawa. Sześć małych muzeów, składa się z prezentacji miejsc na różnych etapach realizowania swoich działalności. Wśród uczestników wystawy znalazły się, mające kilkadziesiąt lat aktywności: Izba Pamięci w Lubień Kujawski (działa przy Zespole Placówek Oświatowych od 1980), tworzone w latach 90. XX wieku Muzeum Szkolne w Kowalu (przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego) oraz Galeria Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, działająca od 2007 ze zmiennymi losami Aleksandrowska Izba Historyczna w Aleksandrowie Kujawskim, jak i powstające od 2018 roku Archiwum Leśnej Bazy Łącko k/ Pakości oraz organizowane od 2020 roku Małe Muzeum w Skępem.

Wystawa, jak i część prezentowanych zbiorów sześciu muzeów dostępna jest także w wersji cyfrowej w mediach społecznościowych: facebook.com/FundacjaAriAri i facebook.com/MuzeaSpolecznedzialania.
Opracowanie merytoryczne: Arkadiusz Ciechalski, Bożena Ciesielska, Andrzej Dominowski, Magdalena Głuszek, Weronika Koźmińska, Justyna Marcinkowska, Michał Wiśniewski
Opracowanie graficzne i skład: Justyna Marcinkowska
Zdjęcia: Jarosław Czerwiński, Justyna Marcinkowska, Michał Wiśniewski
Redakcja: Fundacja Ari Ari

1. Galeria Teatr Impresaryjny – Włocławek

 

2. Galeria Teatr Impresaryjny Włocławek – 2

 

3. Izba – Lubień Kujawski_2

 

4. Izba Historyczna – Aleksandrów Kujawski _3

 

5. Izba Historyczna Aleksandrów Kujawski_2

 

6. Izba Lubień Kujawski

 

7. Leśna Baza Łącko_1

 

8. Łącko_LBŁ_1

 

9. Małe muzeum w Skępem 2

 

10. Małe muzeum w Skępem 4

 

11. Muzeum Szkolne Kowal 3

 

12. Muzeum Szkolne Kowal_1

 

 

© Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny
Bydgoszcz 2021

Współfinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.