Prywatne Podmioty Kultury. Badania na Mazowszu 2016

Prywatne Podmioty Kultury. Badania na Mazowszu 2016

Prywatne pilnie poszukiwane… Badania prywatnych, niepublicznych, rodzinnych ośrodków kultury w województwie mazowieckim, przeprowadzone zostały w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, powołanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Badania i analizy...
Wodne Memory [edycja płocka]

Wodne Memory [edycja płocka]

Wodne Memory (edycja płocka) to gra edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Składa się z talii kart, przedstawiających niezwykłe miejsca i zjawiska, związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym nadwiślanych okolic północnego Mazowsza. Gra memory jest nie...
Wędrowna tradycja 2016. Prezentacja

Wędrowna tradycja 2016. Prezentacja

Wędrowna tradycja jest projektem popularyzującym nieznane przedmioty, dokumenty i artefakty muzealne związane z tradycyjną kulturą Mazowsza. Dzięki cyfrowym metodom wystawienniczym i archiwizacyjnym, opowieść o tych przedmiotach staje się czymś więcej, niż tylko...
Wędrowna wystawa 2016

Wędrowna wystawa 2016

Wędrowna tradycja jest projektem popularyzującym nieznane przedmioty, dokumenty i artefakty muzealne związane z tradycyjną kulturą Mazowsza. Gospodarze wystawy: Skansen w Kuligowie nad Bugiem Prywatne Muzeum Regionalne w Górze Kalwarii Biograficzne Muzeum Elwiro...
I nastała cisza… Rakutowo na Kujawach

I nastała cisza… Rakutowo na Kujawach

Publikacja pt. „I nastała cisza… Rakutowo na Kujawach”, jest zapisem zebranych przez wolontariuszy podczas obozu na Kujawach wywiadów, artykułów naukowych dotyczących historii tego regionu oraz wspomnień i wrażeń samych...