KURIER OKOLICZNOŚCIOWY, nr 2/2019. Notatki z terenu. Skępe, Łąkie, Lipno, Kowal, Włocławek

KURIER OKOLICZNOŚCIOWY, nr 2/2019. Notatki z terenu. Skępe, Łąkie, Lipno, Kowal, Włocławek

Gelegenheitskurier. Feldnotizen. Skepe, Lakie, Lipno, Bohuhvala, Koval, Leslau אָקקאַסיאָנאַל קוריער. פעלד הערות. Skepe, Lakie, Lipno, Koval, Wloclawek СЛУЧАЙНЫЙ КУРЬЕР. Полевые заметки. Скепе, Лакиэ, Липно, Кузнец, Влоцлавек Zatopione Wsie 2019. Dziedzictwo kulturowe...
Folder (mały katalog): Polacy w Armenii.

Folder (mały katalog): Polacy w Armenii.

Folder wystawy (mały katalog)pt. Polacy w Armenii. Dokumentacje i inwentaryzacje 2019 oprac: Justyna Marcinkowska powstała w ramach projektu Fundacja Ari Ari pt. Dokumentacje i inwentaryzacje 2019. Polacy w Armenii (orm. Փաստաթղթերի կազմում և գույքագրում 2019. լեհերը...