Prywatne Podmioty Kultury. Badania na Mazowszu 2016
15.06.2017
Materiały wizualne
Prywatne pilnie poszukiwane…
Badania prywatnych, niepublicznych, rodzinnych ośrodków kultury w województwie mazowieckim, przeprowadzone zostały w ramach Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, powołanego przez Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie. Badania i analizy przygotował Ośrodek Badań Kulturowych działający przy Fundacji Ari Ari, a część wizualną zrealizowało Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”.

Zespół badawczy:
Longin Graczyk
Paweł Heppner
Stefania Hrycyk-Kubat
Małgorzata Jaszczołt
Katarzyna Kaczmarek
Monika Maciejewska
Ewa Majdecka
Joanna Tabaka
Basia Wycisk
Kamila Zacharczuk

Redakcja publikacji:
Longin Graczyk

Współpraca redakcyjna:
Anna Kowalska

Koordynator projektu:
Marcin Śliwa

Opracowanie graficzne i skład:
Edyta Ołdak

Organizator: Mazowiecki Instytut Kultury
Badania: Fundacja Ari Ari (badania terenowe i fokusowe)
Wizualizacje: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie” (filmy i oprawa graficzna)

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.