Wędrowna wystawa: Archiwum Leśnej Bazy Łącko
16.11.2021
Materiały wizualne
Opracowanie powstało podczas realizacji projektu Fundacji Ari Ari pt.: Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny (2021).
Współpraca Archiwum Leśnej Bazy Łącko, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski w Inowrocławiu, Zespół ludowy Wierzchosławiczanki z Wierzchosławic.
Opracowanie merytoryczne: Magdalena Głuszek, Gwidon Graczyk, Michał Wiśniewski
Opracowanie graficzne i skład: Marta Mikołajewska

© Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny
Bydgoszcz 2021

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.