Małe muzea województwa kujawsko-pomorskiego (2018)
24.03.2021
Materiały wizualne
Małe muzea w województwie kujawsko-pomorskim, diagnoza lokalna opracowana podczas projektu pt. Jak promować i finansować małe muzea. Muzea prywatne i społeczne województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego przez Fundację Ari Ari w 2018 i 2019 roku. Współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Badania i opracowanie: Fundacja Ari Ari

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.