Autorskie wystawy seniorów

Autorskie wystawy seniorów

Autorskie wystawy seniorów to projekt, którego głównym założeniem było testowanie animacji muzealniczej, jako sposobu aktywizacji osób starszych (przyjęte kryterium wieku 60+).Autorskie wystawy seniorów -poradnik i studium przypadków (PDF do pobrania)Autorskie wystawy...
Kina społeczne („prowincjonalne”)

Kina społeczne („prowincjonalne”)

Badania małych kin społecznych, przeprowadzone w ramach programu: Upowszechnianie kultury filmowej, realizowanego przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej (PISF) Wiedza o działalności małych kin w Polsce nie jest powszechna, a ich działalność i znaczenie praktycznie...
Zawód: audiodeskryptor

Zawód: audiodeskryptor

Projekt jest testowaniem kształcenia umiejętności (twórczości!), opracowywania audiodeskrypcji przez osoby z niepełnosprawnością wzroku. Szkolenia osób niepełnosprawnych jako specjalistów kontroli jakości skryptów. audiodeskrypcji jest innowacją, którą sprawdzamy wraz...
Barakowozy kultury

Barakowozy kultury

Barakowozy kultury to badania oddolnych inicjatyw kulturalnych, które charakteryzują i wyróżniają się: mobilnością, objazdową, wędrowną formą, organizowaniem wydarzeń niestacjonarnych, festynowych, chwilowych, realizowanych w przestrzeni publicznej, jednocześnie tę...