Zawód: audiodeskryptor

2019

Polska

Projekt jest testowaniem kształcenia umiejętności (twórczości!), opracowywania audiodeskrypcji przez osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Szkolenia osób niepełnosprawnych jako specjalistów kontroli jakości skryptów. audiodeskrypcji jest innowacją, którą sprawdzamy wraz grupą osób niepełnosprawnych wzrokowo i specjalistami tyflologii i audiowizualności. Projekt zakłada podnoszenia kompetencji zawodowych także osób związanych z branżą filmową, zarówno w wymiarze produkcyjnym, edukacyjnym, jak i upowszechniania produkcji audiowizualnych. Głównym założeniem jest przeprowadzenie 40 godzinnego kursu konsultacji audiodeskrypcji, wraz treningiem użytkowania specjalistycznych programów komputerowych. Równocześnie opracowywane będą nagrania binauralne, audialne, opracowania audiodeskrypcji i kształcenie wrażliwości słuchowej, z grupami młodzież w kilku ośrodkach w Polsce.

Wraz z rozwojem świadomości społecznej oraz możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, pojawiły się nowe szanse na podejmowanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz angażowania w rozmaite przedsięwzięcia usługowe i twórcze. Dzięki zachodzącym zmianom, poszerzyła się grupa zawodów oraz czynności w zawodach, które mogą wykonywać osoby niewidome lub słabowidzące. W ślad za pojawieniem się nowych perspektyw zawodowych osób z niepełnosprawnością powinny iść odpowiednie zmiany w systemie kształcenia i rehabilitacji. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma system kształcenia zawodowego. Analizy i badania sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy pokazują, że jednym z czynników niskiej aktywności zawodowej osób niewidomych lub słabowidzących są ograniczone możliwości oraz dostęp do kursów i szkoleń zawodowych. Jest to ściśle związane z brakiem dostosowania metod i form nauczania do potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnością sensoryczną, w tym szczególnie wzrokową.

Efektem projektu jest  przygotowanie osób niepełnosprawnych wzrokowo do wykonywania usług audio deskrypcyjnych na potrzeby produkcji audiowizualnych. Program szkoleń kontrolera jakości skryptów audiodeskrypcyjnych został opracowany w 2018 przez fundację, z zespołem specjalistów produkcji audiowizualnych i tyflologów (pedagogów osób niewidomych i słabowidzących). Wnioski i efekty testowania posłużą do przygotowania opracowania ze wskazówkami i poradami, dotyczącymi szkolenia osób niewidomych i słabowidzących. Zakładamy, że realizacja programu wpłynie na upowszechnienia wiedzy i umiejętności przygotowania i udostępniania usług audio-deskrypcyjnych, edukacyjnych i kulturalnych.

Współpraca: Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę

Współfinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, w ramach programu PISF: Edukacja i kształcenie profesjonalne.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.