Zawód audiodeskryptor. Badania i testowanie

zawod-audiodeskryptro-baner

Celem projektu badawczego jest przygotowanie osób niepełnosprawnych wzrokowo do wykonywania usług audio deskrypcyjnych na potrzeby produkcji audiowizualnych. Wnioski i efekty z badania posłużą do przygotowania opracowania sylabusa ze wskazówkami i poradami, dotyczącymi szkolenia osób niewidomych, ociemniałych i słabowidzących.

Realizacja badań będzie równocześnie opracowaniem i przygotowaniem programu kształcenia – w zawodzie, umiejętności o bardzo szerokim zastosowaniu w życiu społecznym zawodowym osób niepełnosprawnych: udostępniania treści kultury, komunikację,  upowszechnienia wiedzy i umiejętności przygotowania i udostępniania usług audio-deskrypcyjnych, edukacyjnych i kulturalnych.

Szkolenia osób niepełnosprawnych jako specjalistów kontroli jakości skryptów. audiodeskrypcji jest innowacją, którą sprawdzimy wraz grupą osób niepełnosprawnych wzrokowo i specjalistami tyflologii i audiowizualności. Projekt zakłada podnoszenia kompetencji zawodowych także osób związanych z branżą filmową, zarówno w wymiarze produkcyjnym, edukacyjnym, jak i upowszechniania produkcji audiowizualnych. Głównym założeniem jest przeprowadzenie cyklu zajęć w zakresie konsultacji audiodeskrypcji, wraz treningiem użytkowania specjalistycznych programów komputerowych. Równocześnie opracowywane będą nagrania binauralne, audialne, opracowania audiodeskrypcji i kształcenie wrażliwości słuchowej.

Wraz z rozwojem świadomości społecznej oraz możliwości, jakie dają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, pojawiły się nowe szanse na podejmowanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz angażowania w rozmaite przedsięwzięcia usługowe i twórcze. Dzięki zachodzącym zmianom, poszerzyła się grupa zawodów oraz czynności w zawodach, które mogą wykonywać osoby niewidome lub słabowidzące. W ślad za pojawieniem się nowych perspektyw zawodowych osób z niepełnosprawnością powinny iść odpowiednie zmiany w systemie kształcenia i rehabilitacji. Szczególne znaczenie w tym zakresie ma system kształcenia zawodowego. Analizy i badania sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy pokazują, że jednym z czynników niskiej aktywności zawodowej osób niewidomych lub słabowidzących są ograniczone możliwości oraz dostęp do kursów i szkoleń zawodowych. Jest to ściśle związane z brakiem dostosowania metod i form nauczania do potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnością sensoryczną, w tym szczególnie wzrokową. Efektem projektu będzie przygotowanie programu oraz osób z niepełnosprawnościami wzroku do wykonywania usług audio deskrypcyjnych na potrzeby produkcji audiowizualnych.

 

Cele projektu badawczo-diagnostycznego pt.: Zawód: audiodeskryptor 2022:

 

 • Przygotowanie warsztatów aktywizacji zawodowej i społecznej: audiodeskryptora / konsultanta audiodeskrypcji w zakresie opracowywania nagrań audiowizualnych, dźwiękowych, zapisów fonetycznych.
 • Opracowanie i testowanie warsztatów aktywizujących osoby niepełnosprawne w zakresie podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych, integracyjnych, motywujących do samodzielności i aktywności życiowej.
 • Warsztaty będą obejmowały metody, techniki i czynności w zakresach, które osoby z niepełnosprawnością wzrokową mogą z powodzeniem wykonywać i na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy i przedsiębiorczości, współpracy z podmiotami społecznymi, biznesowymi i edukacyjnymi.
 • Realizacja i przetestowanie warsztatów przygotowujących uczestnika / absolwenta do przeprowadzania i opracowywania audiodeskryptora / konsultanta audiodeskrypcji w zakresie opracowywania nagrań audiowizualnych, dźwiękowych, zapisów fonetycznych.
 • Osoby niepełnosprawne nabędą wiedzę i przygotowanie praktyczne kilku technik i metod działania (wybranych), szczególnie aktywizacji zawodowej – wykorzystania nabytych umiejętności w różnych obszarach działalności – media, edukacja i nauka, badania, marketing.
 • Przygotowanie uczestników – osób z niepełnosprawnością wzroku, rozwiązuje kilka problemów:
  – wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych osób z problemem wzroku: słuch, wrażliwość dźwiękowa,
  umiejętności w komunikacji werbalnej [audiowizualnej],
  – usamodzielniania osób niewidomych i słabowidzących,
  – włączenia osób niepełnosprawnych w proces kształcenia, usamodzielniania, rehabilitacji, samopomocy.
  – nabycie nowych kompetencji i podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie pomaga
  rozwijać umiejętności i kompetencje komunikacyjne, które są niezbędne w branży audiowizualnej,
  – poszerzenie i profesjonalizacja usług audiodeskrypcyjnych,
  – poszerzenie grupy odbiorców dzieł i produktów audiowizualnych w Polsce.
zawod-audiodeskryptro-baner

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.