Barakowozy kultury

2016

Polska

Barakowozy kultury to badania oddolnych inicjatyw kulturalnych, które charakteryzują i wyróżniają się: mobilnością, objazdową, wędrowną formą, organizowaniem wydarzeń niestacjonarnych, festynowych, chwilowych, realizowanych w przestrzeni publicznej, jednocześnie tę przestrzeń tworzących.

Mobilna działalność wprowadzając całkowicie nową jakoś, docierając do zupełnie innej grupy uczestników, umyka tradycyjnym definicjom związanym z prowadzeniem stacjonarnych domów kultury, muzeów, galerii, świetlic, klubów

Cel:
Przeprowadzenie diagnozy różnorodnych form działalności kulturowej, podmiotów prywatnych, rodzinnych i społecznych.
Badania o charakterze etnologicznym, podejmujące opis aktualnego stanu, z badaniem historycznego kontekstu obserwowanych zjawisk.
Działanie prowadzone jako “badania w procesie”, realizowane wspólnie z kilkudziesięcioma podmiotami i instytucjami kultury, uczestniczącymi w projekcie.
Metoda badań zakładała szerokie udział reprezentantów podmiotów i instytucji oraz przeprowadzenie pogłębionych badań [jakościowych, uczestniczący, fokusowych].

I. Pytania:
Rozmowy i wywiady pogrupowane były w trzy zagadnienia:
a) aktywność i działania: jak przejawia się współcześnie działalność mobilnych inicjatyw kultury?
b) relacje i współpraca: jak wyglądają relacje i współpraca z otoczeniem społecznym, pozarządowym, administracyjnym i biznesowym?
c) szanse i bariery: jak ulepszyć działalność mobilnych działalności kultury?

II. Problematyka:
Zebrany materiał badawczy charakteryzuje badaną problematykę w następujących aspektach:
a) twórcy i organizatorzy. Kto organizuje, kto finansuje, kto zarządza, kto prowadzi?
b) forma, status i rola. Jak są organizowane i zarządzane, czym się zajmują, kto uczestniczy. odwiedza, kto sympatyzuje, jak działają w środowisku, które reprezentują? Jak są postrzegane na zewnątrz?
c) relacje: mobilne inicjatywy a społeczność, władza, widzowie, uczestnicy. Kto współuczestniczy? Kto nie współpracuje i dlaczego?
d) przedmiot / tematyka działalności. Charakterystyka / sposoby działania  formy aktywności.
e) formy i metody  tworzenia, budowania przestrzeni i jej aranżacja. Charakterystyka, specyfika, sposoby, inspiracje, twórcy, formy.
f) konteksty lokalne. Wpływ na  lokalną tożsamość, praca z pamięcią, relacje społeczne.
g) komunikacja, współpraca z mediami, funkcjonowanie w obiegu informacyjnym, budowanie wizerunku, prezentacje, przedstawienia.

Organizator: Fundacja Ari Ari [Ośrodek Badań Kulturowych]
Finansowanie: Projekt realizowany w ramach środków programu Obserwatorium Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.