Badania prywatnych instytucji kultury na Dolnym Śląsku

2016

Dolny Śląsk

Zadanie: Prywatne, społeczne, rodzinne instytucje kultury – kierunki rozwoju, w zakresie obszaru: Kultura małych i średnich miast – Otwarta Grupa Robocza, prowadzone w ramach programu: Europejska Stolica Kultury 2016 [ESK2016].

Cel:  diagnoza aktualnego stanu i różnorodnych form prywatnych działalności kulturowych na Dolnym Śląsku, z naciskiem na prześledzenie relacji z otoczeniem społecznym, administracyjnym i biznesowym.

Podmioty: prywatne, rodzinne, społeczne, niepubliczne instytucje kultury [określane jako: prywatne muzea, pracownie archeologiczne, galerie artystyczne, teatry prywatne, festyny i koncerty, zespoły muzyczne, kawiarnie, szkoły językowe, a jeszcze dalej twórcy, czy to ceramiki, strojów regionalnych, czy komiksów i szyldów reklamowych].

Metody: badania o charakterze etnologicznym, podejmujące opis aktualnego stanu, z badaniem historycznego kontekstu obserwowanych zjawisk.
a) studium przypadków, badania źródłowe, przygotowanie zestawienia dotychczas przeprowadzonych analiz i badań w obszarze zainteresowania [opracowania, publikacje, monografie, badania terenowe],
b) wizyty studyjne – obserwacje uczestniczące,
c) tworzenie diagnoz “sąsiedzkich”, czyli opracowywanie stanu działalności podmiotów z sąsiednich miejscowości, jednostek terytorialnych [gmina, powiat], jak i odmiennych, niż prowadzona, dziedzin aktywności / dominującego rodzaju działalności [np. muzealnicy w klubie, muzycy w muzeum, prywatni animatorzy w instytucji państwowej, samorządzie na odwrót],
d) wywiady grupowe, badania ankietowe w procesie, uczestniczące i metodą „cienia”,
e) badania poszerzone o metodologię wizualną i audialną,

Zagadnienia:
a) aktywność i działania: jak przejawia się współcześnie działalność prywatnych, rodzinnych, społecznych, czyli niepublicznych instytucjach kultury na Dolnym Śląsku?
b) relacje i współpraca: jak wyglądają relacje i współpraca z otoczeniem społecznym, pozarządowym, administracyjnym i biznesowym?
c) szanse i bariery: jak ulepszyć działalność prywatnych, rodzinnych, społecznych, czyli niepublicznych instytucjach kultury?

Badania:

Etap pierwszy:
seminarium, dyskusja, badania grupowe: Wrocław [Barbara], Legnica, Wałbrzych, Kudowa Zdrój, Malczyce / Lubiąż, Nowa Ruda, Tomisław, Oleśnica, Krobia

Etap drugi:
badania w terenie, badanie porównawcze: Marcinowo, Dobków, Uniejowice – Muzeum Ludowego Wojska Polskiego i Pamiątek po Armii Radzieckiej, Nowa Ruda – Muzeum Josepha Wittiga;

studium przypadków: 1. liegnitz.pl, 2. Pamięć i Dialog, 3. Naprawiacze Świata, 4. Kościół Pokoju w Jaworze, 5. Oleśnicki Dom Spotkań z Historią, 6. Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego, 7. Stowarzyszenie Labiryntarium, 8. Instytut Dolnośląski, 9. GRUPY REKONSTRUKCYJNE – GRH Festung Breslau (Wrocław); GRH ATeGROM (Polkowice); GRH Oka (Namysłów); GRH Twierdza Srebrna Góra (Srebrna Góra).

studium miejsc / badania pogłębione: 1. Miser Art. We Wrocławiu, 2. Izba Muzealna w Malczycach, 3. Galeria Kozia Szyja Kopaniec, 4. Dom Spotkań Kopaniec, 5. Osada Średniowieczna Kopaniec/Stowarzyszenie Harmonia Kultury, 6. Kolonia artystyczna Szklarska Poręba,7. Wlastimilówka Szklarska Poręba, 8. Stowarzyszenie Kamienny Krąg Szklarska Poręba, 9. Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej Szklarska Poręba, 10. Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości Janowice Wielkie, 11. Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Społeczno-Kulturalna Teatr Odnaleziony Jelenia Góra, 12. Uzdrowiskowy Dom Kultury Kudowa – Zdrój, 13. Hunam Sensual Project Kłodzko, 14. Stowarzyszenie „Wspólnota” w Wójtówce, 15. Pałac Gorzanów, 16. Muzeum Zabawek Kudowa – Zdrój, 17. Twierdza Srebrna Góra, 18. Izba Pamięci Rolnictwa Gmin Masywu Śnieżnika.

Organizator: Fundacja Ari Ari

Współpraca:
Fundacja Ważka – współpraca w organizacji, rekrutacji i prowadzeniu badań,
Stowarzyszenie Z Siedziba w Warszawie – przygotowanie graficzne, narzędzi badawczych, promocji działania
Mazowiecki Instytut Kultury – konsultacje merytoryczne, metodologia badań.
Spółdzielnia Etnograficzna – nawiązanie współpracy, prowadzenie badań etnograficznych w terenie.
Dom Spotkań z Historią w Oleśnicy – współorganizowanie warsztatów dla działaczy i animatorów POK.

Finansowanie: Wrocław ESK 2016, MKiDN, KGHM

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.