Mazowiecki Szlak Tradycji

2015-2017

Mazowsze

Mazowiecki Szlak Tradycji to program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, realizowany przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki.

Od 2015 roku współpracujemy w przygotowywaniu Mazowieckiego Szlaku Tradycji, dokumentując część z „punktów” szlaku klasyczną metodą etnograficzną. Badania terenowe, wywiady i utrwalanie rozmaitych przejawów kultury materialnej i niematerialnej, obejmują ponad 250 opisów, dokumentacji zdjęciowych i filmowych. Praca przy współtworzeniu szlaku jest także okazją do prowadzenia badań etnologicznych / kulturoznawczych, z wykorzystaniem metod jakościowych i wizualnych.

„Mazowiecki Szlak Tradycji to projekt skoncentrowany na prezentacji kultury tradycyjnej charakterystycznej dla terenów objętych granicami województwa mazowieckiego. Działania związane ze szlakiem skupiają się na tworzeniu bazy zasobów kulturowych regionu udostępnionej w serwis internetowym www.mazowieckiszlaktradycji.com. Informacje na temat regionalnego dziedzictwa uporządkowane zostały w ścieżki tematyczne: rękodzieło, muzyka i taniec, kulinaria, architektura wiejska, wydarzenia, miejsca. Każda ze ścieżek składa się z tzw. punktów (wpisów) i prezentuje odpowiednio: sylwetki twórców ludowych, sylwetki muzyków, zespoły folklorystyczne, kapele, regionalne kulinaria oraz ich wytwórców, obiekty architektury wiejskiej, wydarzenia z kręgu kultury tradycyjnej, muzea, organizacje i różne ośrodki związane z działalnością na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa. Oprócz prezentacji każdego punktu szlaku, serwis internetowy zawiera m.in.: artykuły, mapy, kalendarz wydarzeń (…) Ponadto w ramach projektu realizowane są filmy prezentujące najciekawszych twórców, muzyków, czy kulinaria”.

Projekt „Zwiększenie dostępności do kultury poprzez utworzenie Mazowieckiego Szlaku Tradycji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.