Archiwum OBK: udostępniamy

Archiwum Ośrodka Badań Kulturowych Fundacji Ari Ari

06.12.2017

Internet

Archiwum OBK to inwentarz dokumentacji badawczej prywatnych działalności kulturalnych w Polsce

Archiwum OBK

Oddajemy do użytku archiwum złożone z inwentarza materiałów opisowych, kwestionariuszowych, wizualnych, audialnych i analitycznych, dokumentujących badania etnologiczne różnych przejawów prywatnej, niepaństwowej, niepublicznej, pozarządowej aktywności i działalności kulturowej.

Baza danych obejmuje ponad tysiąc sztuk dokumentów: metryk, wywiadów, sondaży, ankiet i nagrań (audio, foto, video) z badań etnologicznych prowadzonych przez Fundację Ari Ari od 2010 roku.

Archiwum OBK to dokumentacja kompleksowych badań prywatnej sfery animacji i edukacji kulturalnej, między innymi muzeów prywatnych, społecznych, prywatnych bibliotek i ośrodków kultury działających w Polsce (i poza granicami). Programy badań etnograficznych i kulturoznawczych realizowane przez Fundację Ari Ari od 2010 roku:

2016 – Barakowozy kultury. Wędrowne, objazdowe, mobilne działania kulturowe
2015/16 – Prywatne Ośrodki Kultury – badania etnologiczne
2015 – Muzea Prywatne Wizualnie. Badania etnograficzne na Mazowszu
2014 – Biblioteki osobne (biblioteki prywatne)
2013 – Kolekcje lokalne, muzea społeczne. Dynamika zmian w krajobrazie kulturowym
2012 – Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Badania nowej przestrzeni kulturowej
2010/16 – Badania etnograficzne na Kujawach i Pałukach

Zadanie zostało sfinansowane w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego pt. Wspieranie działań archiwalnych 2017, organizowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.