Ostatni garncarz na Kujawach – zapowiedź (@WUE 2021)
09.12.2021
Materiały wideo

Opowieść o tradycjach garncarskich w Lubieniu Kujawskim i Stanisławowie Stępowskim, najwybitniejszym przedstawicielem starego, słynnego rodu garncarskiego z Lubienia Kujawskiego – Stępowskich.

Współpraca realizacyjna: Andrzej Dominowski, kustosz Izby Pamięci w Lubieniu Kujawskim

Opracowanie i montaż: Piotr Tołwiński

Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny, projekt Fundacji Ari Ari realizowany we współpracy z Izbą Pamięci w Lubieniu Kujawskim.

Współfinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

* Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny to regularne i długofalowe działania animacyjne, edukacyjne i badawcze. W ramach WUE realizujemy spotkania z twórcami, artystami, folklorystami, regionalistami, etnografami. Podejmujemy rozmaite formaty, od prezentacji, wystaw, przeglądów muzyki, warsztatów, plenerów po opracowanie filmów dokumentalnych, publikacji, odtwarzanie ludowych zwyczajów, czy akcje artystyczne. Jednak bez względu na formę wyrazu, metoda pracy pozostaje niezmiennie ta sama: spotkania, współpraca, współtworzenie działań..
https://ariari.org/pl/dziedzictwo-kul…

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.