Ostatni garncarz na Kujawach (@WUE 2021) – reż. Piotr Tołwiński, współrealizacja Andrzej Dominowski
10.02.2022
Materiały wideo

Opowieść o tradycjach garncarskich w Lubieniu Kujawskim i Stanisławowie Stępowskim, najwybitniejszym przedstawicielem starego, słynnego rodu garncarskiego z Lubienia Kujawskiego – Stępowskich.

Scenariusz i realizacja:
Piotr Tołwiński

Zdjęcia i montaż:
Patryk Sienkiewicz
Pack Media Polska

Współpraca realizacyjna:
Andrzej Dominowski, opiekun Izby Pamięci w Lubieniu Kujawskim, nauczyciel ZPO w Lubieniu Kujawskim

Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny, projekt Fundacji Ari Ari realizowany we współpracy z Izbą Pamięci w Lubieniu Kujawskim.

Współfinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.

* Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny to regularne i długofalowe działania animacyjne, edukacyjne i badawcze. W ramach WUE realizujemy spotkania z twórcami, artystami, folklorystami, regionalistami, etnografami. Podejmujemy rozmaite formaty, od prezentacji, wystaw, przeglądów muzyki, warsztatów, plenerów po opracowanie filmów dokumentalnych, publikacji, odtwarzanie ludowych zwyczajów, czy akcje artystyczne. Jednak bez względu na formę wyrazu, metoda pracy pozostaje niezmiennie ta sama: spotkania, współpraca, współtworzenie działań..
https://ariari.org/pl/dziedzictwo-kul…

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.