Kujawska Atlantyda

zbieramy na wydanie płyty

18.06.2017

Kujawy

Warszawa Wschodnia i Janusz Prusinowski Kompania, przygotowali swoistą rekonstrukcję i próbę ożywienia dawnej tradycyjnej muzyki z Kujaw.

W nagraniach udział wzięli znakomici artyści z Kujaw: śpiewaczka Danuta Kaczmarek ze Śmiłowic i wirtuoz tuby Zdzisław Piernik.

Film: Kujawska Atlantyda (Akademia Kolberga)

Zachęcamy do wsparcia tego przedsięwzięcia i wpłacania poprzez stronę: Kujawska Atlantyda – zbieramy na wydanie płyty. Czekają ciekawe nagrody!

W 2014 współpracowaliśmy z wszystkimi wykonawcami w realizacji projektu Puste noce. Archaizmy ludowe na Kujawach.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.