AriAri

Kujawy: Włocławek, Plowce, Radziejów, Osięciny, Izbica Kujawska, Kowal, Lubraniec, Smólnik, Mursk, Pasieka , Tymień, Sarnowo, Siarczyce, Czuple, Dąbrowa Biskupia, Mleczkowo, Chlewiska, Wieniec, Bachórka, Rybitwy, Łęg Witoszyn, Skibin
2014

Celem projektu było przypomnienie, odtworzenie i utrwalenie tradycji i obrzędów, które jeszcze do niedawna były kultywowane, a dziś uchodzą za niezrozumiałe i niepotrzebne.

Puste Noce. Archaizmy ludowe na Kujawach

Przywracamy pamięć o kujawskiej obrzędowości, tworząc jednocześnie przestrzeń integracji społecznej i kulturowej. Budowanie więzi społecznych było wątkiem spajającym działania projektowe: międzypokoleniowe, dzieci ze wsi z dziećmi z miasta, rodziców i rodzin, nauczycieli i mieszkańców miejsc objętych działaniem.

Działania projektowe obejmowały zebranie obyczajów, obrzędów, przyśpiewek, pieśni, tańców, gawęd i opowieści. Zorganizowaliśmy międzypokoleniowe warsztaty pieśni, muzyki i tańców ludowych. Powstało widowisko multimedialne, którego celem była rekonstrukcja materiału muzycznego w formie prezentacji i wspólnej zabawy z udziałem mieszkańców Kujaw. Integralną częścią projektu był film dokumentujący działania projektowe, promujący jednocześnie idee dokumentowania i tworzenia współczesnych adaptacji archaizmów ludowych.

1. Opracowania:
a) spektakl obrzędowy, z wykorzystaniem archaicznych pieśni z terenu Kujaw, w połączeniu z warsztatami muzyki, tańca, śpiewu oraz kulinarnych,
b) dokumentacja archaizmów w trzech aspektach: archaizmów kulturowych (głównie językowych, muzyki, śpiewu i tańca oraz odniesień do pojęcia "kujawskości").

2. Badania, zbieranie informacji, przypadków archaizmów, historii mówionych, materiałów o obrzędowości
a) badania historyczne, kwerenda źródłowa: 4 powiaty; 15 miejscowości, 50 podmiotów (instytucji, organizacji, firm),
b) zebrane ankiet i wywiady kwestionariuszowe: 48 ankiet, 23 wywiady pogłębione,
c) dokumentacja tekstowa, fotograficzna i ikonograficzna: 68 notek, nagrania audio/video, obejmujące ponad 20 godzin nagrań audio/video, ponad 1000 zdjęć.
3. Warsztaty i rekonstrukcje obrzędowe:
a) warsztaty muzyki, pieśni i tańca, w połączeniu z rekonstrukcjami obrzędowości kujawskiej:

Puste Noce - Warsztaty śpiewu i tańca

Puste Noce - Warsztaty śpiewu

Puste Noce - Warsztaty instrumentalne

b) warsztaty rekonstrukcji kultury społeczności wyznaniowych na Kujawach: dziedzictwo żydowskie, niemieckie / ewangelickie, rosyjskie.
4. Spotkania z przedstawieniem muzyczno-teatralnym, stylizowanym i nawiązujący do kujawskiej obrzędowości:

Puste Noce - Prezentacja po-warsztatowa

Puste Noce - Koncert w Płowcach


5. Filmy dokumentalne: Śmiałowska - Danuta Kaczmarek:
Wykonawcy artystyczni:
Janusz Prusinowski Trio, Warszawa Wschodnia, Danuta Kaczmarek ze Śmiłowic, Zdzisław Piernik, Zespół Śmiłowionki, Zespół Kujawy z Włocławka, Kapela Spod Kowala, Zespół Smólnik

Współpraca edukacyjna:
Centrum Kultury w Chodczu, Centrum Kultury Browar B. we Włocławku, Stowarzyszenie Miłośników Radziejowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Czołowie, Zespół Kujawy z Włocławka, Kapela Spod Kowala, Zespół Smólnik, Gmina Radziejów, Miasto i Gmina Izbica Kujawska,, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej, Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej, Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu, Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej.

Współpraca naukowa:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Etnograficzne w Toruniu.