Zwiastun: Szlama Ber Winer. Bohater nieznany
28.12.2018
Materiały wideo
Film dokumentalny: Szlama Ber Winer. Bohater nieznany

Podziękowania za pomoc w realizacji filmu:
Eleonora Bergman
Bartłomiej Grzanka

Scenariusz: Grzegorz Szczepaniak
Realizacja i montaż: Grzegorz Szczepaniak

Współfinansowanie: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Fundacja Ari Ari 2018

Szlama Ber Winer [1911-1942]
Urodził się w Izbicy Kujawskiej, był uciekinierem z obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem i jako pierwszy przekazał współpracownikom tajnego Archiwum Getta Warszawy, tzw. Archiwum Ringelbluma, szczegółową relację z masowej zagłady Żydów i Romów w hitlerowskim obozie. Jego zeznania stały się pierwszą dokumentacją planowych zbrodni hitlerowskich w Polsce, przekazaną do publicznej wiadomości. Dokumentacja z wstrząsającymi zeznaniami dotarła dzięki żydowskiej konspiracji getta warszawskiego, współpracującego z polskim podziemiem, do rządu polskiego w Londynie. Historia rodziny Szlamy, jego losy, pełna wiedza o jego dokonaniach, pozostawały do niedawna praktycznie nieznane, kiedy ukazał się pierwszy artykuł historyka zajmującego się dziejami Żydów w XIX i XX wieku na ziemiach polskich, Przemysława Nowickiego. Kolejna, uzupełniona wersja badań nad kręgiem rodzinnym i konspiracyjnym uciekiniera z Chełmna tego autora, ujrzała światło dzienne w 2009 roku.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.