Zbiórka pieniędzy na pilną pomoc dla osób z niepełnosprawnościamiI w Ukrainie

2022

Ukraina, Polska

POTRZEBNA PILNA POMOC – Ukraina.

LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA, KAŻDA KWOTA, MAŁA I DUŻA WPŁATA. POMÓŻMY UKRAINIE!

Ukraina. Droga do samodzielności

Wpłata na konto uruchomione przez Fundację Ari Ari:
Numer konta mBank: 12 1140 2004 0000 3302 8168 7321
 
Przelewy z zagranicy / Transfers from abroad 
Numer rachunku IBAN: PL12 1140 2004 0000 3302 8168 7321
Numer BIC: BREXPLPWMBK
 

 

 
Dramatyczna sytuacja w Ukrainie jest szczególnie trudna dla osób niewidomych i słabowidzących, ludzi z niepełnosprawnościami. I jeszcze trudniejsza dla tych, którzy nie mają krewnych, opiekunów, bliskich znajomych.

Potrzebne jest natychmiastowe wsparcie w zorganizowaniu wolontariuszy, asysty, pomocy psychologicznej. Potrzebne są zakup i dostarczenie żywności, wody, lekarstw, ciepłych koców, śpiworów, artykułów higienicznych i sanitarnych. Potrzebne są pieniądze na opłacenie paliwa, transportu, pomoc medyczną, opiekę, ewakuację.

Uruchamiamy zbiórkę, aby zapewnić natychmiastowa, finansową pomoc dla osób niewidomych i słabowidzących, dzieciaków i dorosłych. W pierwszej kolejności zebrane środki przekażemy do Charkowa. Następne transze skierowane zostaną do wsparcia osób niewidomych i słabowidzących z kolejnych miejscowości i ośrodków. Wszystkie zebrane środki rozdzielone zostaną w ścisłym porozumieniu z ukraińskimi współpracownikami, najlepiej zorientowanymi w bieżących, najpilniejszych potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Zapewniamy pełną przejrzystość i informowanie o sposobach wydatkowania zebranych pieniędzy.
* Fundacja Ari Ari, wspólnie z ukraińską organizacją Pravo Vibora z Charkowa, od ponad 9 lat wspiera osoby niewidome i słabowidzące z Ukrainy. Razem zorganizowaliśmy już ponad 20 projektów: wymian i wizyt młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, doposażenia ośrodków dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, szkól oraz rehabilitacji, szkoleń i warsztatów dla młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, ich rodziców, opiekunów, nauczycieli i wolontariuszy. W styczniu przygotowywaliśmy się do zorganizowania kolejnego cyklu projektów Samodzielność. Akademia samopomocy dla osób niepełnosprawnych i Mamina Szkoła, nie spodziewaliśmy się, że ich realizacja tak gwałtownie przyspieszy i przybierze formę pilnej pomocy humanitarnej.
www.pravovybora.org/en
 
* Fundacja Ari Ari (2008) jest organizacją pozarządową, realizującą projekty edukacyjne, społeczne, pomocowe, dokumentacyjne, badawcze, popularyzatorskie w Polsce i za granicą. Prowadzimy działalność, pomyślaną jako połączenie doświadczenia i żywiołowości, możliwości dla ludzi z pasją i ambicjami tworzenia przyjaznych człowiekowi przestrzeni. Chcemy pozostawać w służbie ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, propagować wartości demokracji i społeczeństwa otwartego, wydobywać najciekawsze formy aktywności i pomagać ponad wszelkimi granicami. „Jeśli w ogóle istnieją odpowiedzi na nasze najbardziej ogólne pytania – dlaczego? jak? co? gdzie? – to znaleźć je można w drobnych detalach prawdziwego życia” – Clifford Geertz (antropolog kultury)
www.ariari.org

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.