Zatopione wsie 2013
22.06.2017
Materiały wideo

Film pt. Zatopione wsie, reż. Łukasz Kamiński.

Realizacja w ramach projektu pt. Zatopione wsie, podczas którego zebrane i opracowywane zostały relacje biograficzne mieszkańców okolic Zalewu Włocławskiego dotyczące życia codziennego przed i po zbudowaniu tamy na Wiśle w latach 60. XX w., historii zatopionych wówczas miejscowości i przesiedlanych mieszkańców oraz pamięci o społecznościach ewangelickich mieszkających do 1945 roku nad Wisłą, pomiędzy Włocławkiem, a Płockiem.

Fundacja Ari Ari od 2012 roku realizuje projekt pt. „Zatopione wsie”, w którym najważniejszym pozostaje poznanie historii ludzi mieszkających nad Wisłą. Dokumentujemy ślady materialne i niematerialne, starając się poznać życie codzienne i tragiczne zdarzenia, które nie omijały społeczności zamieszkujących te tereny. Latem 2013, podczas badawczej części projektu, zebrane zostały relacje biograficzne mieszkańców z okolic Zalewu. Pięćdziesiąt lat po rozpoczęciu prac budowlanych na Wiśle, przeprowadziliśmy wywiady z najstarszymi mieszkańcami wsi i miast, dzisiaj położonych w pobliżu Zalewu Włocławskiego. Wśród nich znalazły się: Adaminowo, Bachorzewo, Bobrowniki, Brwilno Dolne, Dąb Mały, Dąb Polski, Dobrzyń nad Wisłą, Gnojno, Józefowo, Karolewo, Kruszyn, Krzewent, Lisek, Ładne, Łochocin, Łęg Witoszyn, Łochocin, Modzerowo, Mursk, Murzynowo, Nowa Wieś, Osiek, Płock, Rybitwy, Smólnik, Soczewka, Stary Bógpomóż, Telążna Leśna, Uniejewo, Wistka Królewska i Włocławek. Zarejestrowaliśmy blisko 60 godzin rozmów z ponad pięćdziesięcioma osobami.

Realizacja wywiadów i wystawy Zatopione wsie 2013: Łukasz Kamiński, Monika Pianowska, Patrycja Rogacz, Justyna Sekuła

Współudział i współpraca w realizacji projektu Zatopione wsie 2013:
Ryszard Bartoszewski (zastępca burmistrza Miasta Dobrzyń nad Wisłą)
Tomasz Dziki (Archiwum Państwowego w Toruniu, oddział we Włocławku)
Monika Eska-Kaszubowska (Centrum Doskonalenia i Edukacji
we Włocławku)
Oliwia Krajewska (I Liceum Ogólnokształcące we Włocławku)
Ewa Lewandowicz (Dzierzązna)
Edyta Ołdak (Stowarzyszenie Z Siedzibą w Warszawie)
Aleksandra i Jan Skowrońscy (Sołtys Murska)
Damian Rosłonowski (I Liceum Ogólnokształcące we Włocławku)
Grzegorz Ryczkowski (Dobrzyń nad Wisłą)
Tomasz Wąsik (Muzeum Historii Włocławka. Oddział Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku)

Więcej informacji:
Strona www: ariari.org/
Facebook: facebook.com/FundacjaAriAri

Organizator: Fundacja Ari Ari
Partnerzy: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Dom Spotkań z Historią, Archiwum Państwowe w Toruniu – Oddział we Włocławku, Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie.
Finansowanie: Projekt realizowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.