Zatopione Wsie

Dziedzictwo kulturowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej

20.06.2019

Kujawy i Ziemia Dobrzyńska

Rozpoczynamy kolejna edycję programu poświęconemu zapomnianemu dziedzictwu kulturowemu na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. W tym roku będziemy porządkować zachowane jeszcze materialne świadectwa obecności różnych społeczności nadwiślańskich: olęderskich, żydowskich, niemieckich i rosyjskich.

W 1963 r. rozpoczęła się budowa zapory wodnej na Wiśle niedaleko Włocławka. W tym czasie systematycznie przesiedlano kolejne wsie między Włocławkiem a Płockiem, które miały znaleźć się pod wodą. Tereny wokół powstałego zalewu, to obszar zasiedlany niegdyś przez osadników olęderskich. Ich kluczową działalnością było oswajanie żywiołu wody, budowanie grobli i zbiorników retencyjnych.

Projekt będzie działaniem integracyjnym i edukacyjnym, w którym udział wezmą młodzi ludzie z małych miejscowości nadwiślańskich, położonych wokół Zalewu Włocławskiego – sąsiadujących z tytułowymi „zatopionymi wsiami”. Wraz z mieszkańcami będziemy dokumentować i inwentaryzować obiekty zabytkowe, opisując i ilustrując również miejsca pamiętające społeczności żydowskie, niemieckie.

Projekt obejmie: Mursk, Ładne, Smólnik, Modzerowo, Wistka Królewska, Dobiegniewo, Karolewo, Wola Brwileńska, Włocławek, Bobrowniki, Osiek, Gnojno, Teodorowo, Boguchwała i Brzeźno. Ze specjalistami konserwacji zabytków, młodzież i mieszkańcy dokonają inwentaryzacji, opracują dokumentację, uporządkują zabytkowe obiekty i dokonają oznaczeń, według przygotowanych przez siebie informacji. W podsumowaniu powstanie multimedialna mapa z dokumentacją zabytków i szlakiem zapomnianego dziedzictwa kulturowego, prezentowana również w formie wędrownej wystawy. Prezentacja działań i tworzonego szlaku wpisana została w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, prowadzonych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz objęta patronatem Kujawsko-Pomorskich Dni Dziedzictwa, realizowanych przez Kujawsko Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Finansowanie: Narodowy Instytut Dziedzictwa, w ramach programu Wspólnie dla dziedzictwa 2019 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko Pomorskiego

Współpraca: Fundacja Ładowarka, Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Parafia Ewangelicko-Augsburska we Włocławku, Miejska Biblioteka Publiczna w Kowalu.

Organizator: Fundacja Ari Ari

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.