Zarządzanie projektami w sektorze kultury: warsztaty w Górze Kalwarii

Wspieramy prywatne muzea i ośrodki kultury na Mazowszu

19.12.2017

Góra Kalwarii, Mazowsze

Realizujemy cykl spotkań i szkoleń pt. Jak lokalnie budować kapitał społeczny i ekonomiczny, na które zapraszamy twórców i organizatorów prywatnej działalności kulturalnej na Mazowszu.

W grudniu ponownie gościła nas Gminna Biblioteka Publiczna w Górze Kalwarii a spotkanie prowadziła Agnieszka Różyńska*. Tym razem tematem spotkań było zarządzanie projektami w sektorze kultury.

Przedmioty warsztatów:
• czym jest projekt?
• jak zdiagnozować potrzebę społeczną i dostosować do niej pomysł?
• w jaki sposób sformułować zamierzenia, cele i potrzeby projektowe?
• jak sformułować wniosek projektowy, by pozyskać fundusze?

PRACOWNIA PROJEKTOWA.
Masz pomysł? Dowiedz się jak go zrealizować i pozyskać na niego dofinansowanie.
Podczas warsztatów, opartych na wspólnej pracy i wymianie doświadczeń, dowiesz się jak ustrukturyzować swój pomysł i zaplanować jego realizację. Poznasz podstawy profesjonalnych narzędzi zarządzania projektami oraz w ramach pracy zespołowej wypracujesz metody kreatywnego rozwiązywania problemów.

* Agnieszka Różyńska – Managerka kultury. Absolwentka polsko-angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych. Programuje i prowadzi projekty artystyczno-społeczne. Kuratorka  działań artystycznych angażujących społeczność lokalną, m.in. Generator Malta w ramach Malta Festival Poznań, akademii dla młodych twórców Sąsiedztwo – granice bliskości, Eksperyment: DIALOG; edukatorka kulturowa w ramach projektów Struktury Kultury, Centrum Praktyk Edukacyjnych), Koalicja Kulturotwórców; animatorka i koordynatorka działań młodzieżowych i społecznych w ramach: Ogród Łazarz, Otwarta Strefa Kultury Łazarz, Instytut Edukacji Społecznej; producentka Teatru Polskiego w Poznaniu, PR managerka programu performatywnego Art Stations Foundation; od 2017 roku koordynatorka działu edukacji i PR managerka Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA w Poznaniu.

Więcej o programie: Jak lokalnie budować kapitał społeczny i ekonomiczny. Wspieramy prywatne muzea i ośrodki kultury na Mazowszu

Dofinansowane w ramach programu Województwa Mazowieckiego pt. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.