Zapowiedź: Liszkowianki (WUE 202)
01.01.2023
Materiały wideo

Liszkowianki – historia zespołu, słynny zespół folklorystyczny z Liszkowa (gm. Rojewo, pow. inowrocławski), działający w latach 1983 – 2000.

 

Opowieści filmowe powstały w ramach projektów Fundacji Ari Ari pt.: Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2022 i Autorskie wystawy, czyli popularyzowania unikalnych zjawisk kultury ludowej i zachowywania folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Wspólnie z twórcami ludowymi, organizatorami prywatnych i społecznych muzeów i mieszkańcami małych miejscowości, realizujemy cykl zajęć, warsztatów, wystaw i spotkań w regionie.

 

Wystąpili:
Anna Markiewka – założyciel, kierownik zespołu „Liszkowianki”
Rafał Żurowski – wójt gminy Rojewo
Joanna Mąka – kierownik zespołu „Nasze Kujawy”

 

Realizacja:
scenariusz i realizacja – Gwidon Graczyk
zdjęcia – Jarosław Kubisztal
dźwięk – Jan Duks, Wiesław Pawlak
montaż – Artur Owczarczak PSM

 

@Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2022
@Autorskie wystawy seniorów 2022
Fundacja Ari Ari
ariari.org
facebook.com/fundacjaariari

 

Współpraca w przygotowaniu prezentacji, wystaw, dokumentowaniu i opracowaniu dokumentacji: Gmina Rojewo, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej – Sami Swoi z Rojewa, Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie, „Nasze Kujawy” z Rojewa, Dwór Biesiadny w Rojewie, Leśna Baza Łącko, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy i Dzieci Specjalnej Troski w Inowrocławiu, Genada z Gniewkowa, KinoProjekt z Włocławka.

 

Współfinansowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022 oraz projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” PCG Polska Sp. z o.o., finansowanego ze środków EFS POWER 2014-2020, z partnerem TIT „ę”: Autorskie Wystawy Seniorów.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.