Zapowiedź filmu: KAPELA SPOD KOWALA (@WUE 2022)
30.10.2022
Materiały wideo

Kapela spod Kowala to słynny zespół folklorystyczny założony w 1968 roku przez Leona Stankiewicza z Rakutowa – nauczyciela, skrzypka, kompozytora i działacza społecznego. Jedna z najdłużej aktywnie i nieprzerwanie działających grup folklorystycznych na Kujawach. Zespół istnieje do dzisiaj. Kapela zagrała kilkaset koncertów, uczestniczyła w ponad stu przeglądach, konkursach i festiwalach muzyki ludowej, jest niezwykłą „instytucją kultury” gminy Kowal i całego regionu Kujaw.

Skład Kapeli spod Kowala (2022)
Zofia Adamczyk (taniec, śpiew)
Aleksandra Dybowska (taniec, śpiew)
Jadwiga Maciejewska (taniec, śpiew)
Andrzej Majewski (bęben)
Jadwiga Muszyńska (taniec, śpiew)
Konrad Stawicki (akordeon, harmonia guzikowa)
Włodzimierz Tomaszewski (skrzypce, kierownik zespołu)
Jadwiga Zawalich (taniec, śpiew)
—-
Dokumentacja filmowa powstała podczas realizacji projektu Fundacji Ari Ari pt.: Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2022 i Autorskie wystawy seniorów.
Projekt popularyzuje unikalne zjawiska kultury i zachowywanie zanikającego folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Wspólnie z twórcami ludowymi, organizatorami prywatnych i społecznych muzeów i mieszkańcami małych miejscowości, przeprowadziliśmy kolejny cykl spotkań w ramach Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego. Wspólnie przygotowaliśmy wędrowną wystawę, skupiając się na niepowtarzalnych i oryginalnych aktywnościach, podtrzymywaniu zwyczajów i kulturowych tradycji.

Wystąpili:
Stanisław Adamczyk, wójt gminy Kowal
Marek Badtke, dziennikarz muzyczny, redaktor
Włodzimierz Tomaszewski, kierownik zespołu Kapela spod Kowala

Realizacja:
scenariusz i realizacja – Gwidon Graczyk
zdjęcia – Jarosław Kubisztal
dźwięk – Jan Duks, Wiesław Pawlak
montaż – Artur Owczarczak PSM

@Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2022
@Autorskie wystawy seniorów 2022
Fundacja Ari Ari
ariari.org
facebook.com/fundacjaariari

Współfinansowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022 wspierane przez MKiDN oraz projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” PCG Polska Sp. z o.o., finansowanego ze środków EFS POWER 2014-2020, z partnerem TIT „ę”: Autorskie Wystawy Seniorów.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.