Zapowiedź filmu: GALERIA KUJAWSKA (@WUE 2022)
30.10.2022
Materiały wideo

Film o Galerii Kujawskiej w Kowalu, powołanej przez Antoniego i Halinę Łukaszewiczów w 2010 roku, działa nieprzerwanie do dziś w „starym, wielkim młynie z 1947”, z kolekcją liczącą ponad 2400 eksponatów.

—-
Dokumentacja filmowa powstała podczas realizacji projektu Fundacji Ari Ari pt.: Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2022 i Autorskie wystawy seniorów.
Projekt popularyzuje unikalne zjawiska kultury i zachowywanie zanikającego folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Wspólnie z twórcami ludowymi, organizatorami prywatnych i społecznych muzeów i mieszkańcami małych miejscowości, przeprowadziliśmy kolejny cykl spotkań w ramach Wędrownego Uniwersytetu Etnograficznego. Wspólnie przygotowaliśmy wędrowną wystawę, skupiając się na niepowtarzalnych i oryginalnych aktywnościach, podtrzymywaniu zwyczajów i kulturowych tradycji.

Wystąpili:
Antoni i Halina Łukaszewicz
Kapela spod Kowala
Justyna Marcinkowska
Michał Kwiatkowski

Realizacja:
scenariusz i realizacja – Gwidon Graczyk
zdjęcia – Jarosław Kubisztal
dźwięk – Jan Duks, Wiesław Pawlak
montaż – Artur Owczarczak PSM

@Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny 2022
@Autorskie wystawy seniorów 2022
Fundacja Ari Ari
ariari.org
facebook.com/fundacjaariari

Współfinansowane w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022 wspierane przez MKiDN oraz projektu grantowego „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2” PCG Polska Sp. z o.o., finansowanego ze środków EFS POWER 2014-2020, z partnerem TIT „ę”: Autorskie Wystawy Seniorów.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.