Wizytówka filmowa: Prywatne Muzeum Regionalne Bożeny i Wojciecha Prus-Wiśniewskich w Górze Kalwarii

Wspieramy prywatne muzea i ośrodki kultury na Mazowszu

28.12.2017

Góra Kalwariii

W 2017 roku zorganizowaliśmy cykl seminariów i szkolenia wspierające twórców i organizatorów prywatnej działalności kulturalnej na Mazowszu.

Były to warsztaty i jednocześnie budowanie aktywnego środowiska przedstawicieli lokalnych podmiotów kultury. Spotkania będą koncentrowały się wokół konkretnych zagadnień:
• jak i gdzie pozyskiwać pieniądze na działalność?
• jak budować wizerunek instytucji przy wykorzystaniu sieci internetowej i mediów społecznościowych?
• jak dobrze i efektywnie współpracować z otoczeniem społecznym, biznesowym i administracyjnym?

Podczas spotkań opracowane zostały filmowe wizytówki części z uczestników, w których prezentowane są praktyczne porady dla animatorów kultury.  Przedstawiamy premierową wizytówkę:

Prywatne Muzeum Regionalne Bożeny i Wojciecha Prus-Wiśniewskich w Górze Kalwarii
opracowanie i montaż: Grzegorz Szczepaniak

Dofinansowane w ramach programu Województwa Mazowieckiego pt. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.