Wernisaż wędrownych wystaw

04.06.2022

Skępe

21 maja 2022 roku w Sali OSP w Skępem odbył się Wernisaż Wędrownych Wystaw, czyli prezentacja dwóch wystaw: „Skępe do poczytania” oraz „136. Toruńskie Spacery Fotograficzne”

„Skępe do poczytania” to wystawa bazująca na nieregularniku Fundacji Ari Ari „Kurier. Notatki z terenu”. Czasopismo, z licznymi publikacjami autorów z Ziemi Dobrzyńskiej, ogromnie zaangażowanej w redagowanie czasopisma – Bożeny Ciesielskiej ze Skępego, porusza tematy historii lokalnej i kultury.

Wystawa „136. Toruńskie Spacery Fotograficzne” jest z kolei okazją do obejrzenia fotografii regionu wykonanych w ramach ubiegłorocznego projektu „Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny”.

Wystawę przez najbliższe tygodnie można oglądać w Sali OSP w Skępem przy ulicy Dobrzyńskiej 1.

Współorganizatorzy wystaw: Małe Muzeum w Skępem, Urząd Miasta i Gminy Skępe, Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Skępem, Ochotnicza Straż Pożarna w Skępem, Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Poszukiwawcza Gustaw; Skępe, Lipnowska Grupa Literacka oraz Fundacja Ari Ari

Fotografie: Bożena i Sławomir Ciesielscy

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.