Warsztaty pakoskie film
27.02.2016
Materiały wideo

Film jest dokumentacja z działalności zespołów Pakościanie oraz Lira, powstały podczas realizacji warsztatów animacji teatralnej pod kierunkiem Zofii Wronki w 2015 roku, realizowanych na pograniczu Pałuk i Kujawa. Film powstał w ramach programu pt. Przebiegły Kwiat. Etnograficznie o Pałukach.
Fragment idei projektu:
„Celem naszych działań jest przypomnienie, odtworzenie i utrwalenie tradycji i obrzędów,które jeszcze do niedawna były kultywowane, a dziś uchodzą za niezrozumiałe i niepotrzebne. Chcemy przywracać pamięć o regionalnej obrzędowości, tworząc jednocześnie przestrzeń integracji społecznej i kulturowej.
Budowanie więzi społecznych będzie wątkiem spajającym działania projektowe: międzypokoleniowe, dzieci ze wsi z dziećmi z miasta, rodziców i rodzin, nauczycieli i mieszkańców miejsc objętych działaniem.”

Miejsce: Ośrodek Kultury i i Sportu w Pakości, woj. kujawsko-pomorskie
Realizacja: Fundacja Ari Ari
Rok: 2015

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.