Stacje Kolei Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej (1862)
31.12.2020
Materiały wizualne
Publikacja powstała podczas realizacji projektu pt. Dworce, fabryki, uzdrowiska. Historia u podstaw, czyli kolejnym już spotkanie z historiami przemian gospodarczych na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, które mają swoje odzwierciedlenie we współczesnym krajobrazie.
W centrum naszego zainteresowania w tym roku, pozostawała XIX-wieczna „autostrada” – Kolej Żelazna Warszawsko-Bydgoska i jej stacje. W ramach tegorocznego projektu dokumentowaliśmy kolejne stacje, między innymi: Kutno, Kaliska Kujawskie, Ostrowy, Gołaszewo, Warząchewkę, Turzno Kujawskie, Toruń.
___
Dofinansowane w ramach programu Patriotyzm Jutra 2020 Muzeum Historii Polski oraz programu Otwarty Konkurs Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
#mhp #patriotyzmjutra #cprdip #otwartykonkurs #torunglowny #dworcefabrykiuzdrowiska

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.