Społeczne Archiwum Włocławka (SAW)

www.archiwumwloclawka.pl

2020

Włocławek

Społeczne Archiwum Włocławka (SAW) powstało w ramach projektu pt. Pamięć o przeszłości dla przyszłości, realizowanego wspólnie przez Fundację Ari Ari oraz Fundację Ładowarka z Włocławka, współfinansowanego ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Głównym celem powołania Społecznego Archiwum Włocławka (SAW) jest stworzenie biblioteki dawnych zdjęć i wspomnień, popularyzowanych poprzez wystawy, spotkania, prelekcje, a docelowo skompletowanie wirtualnej publicznej bazy dawnych zdjęć, wywiadów i pamiątek mieszkańców Włocławka.

Kto może być adresatem działań Społecznego Archiwum Włocławka?
Nasze zaproszenie do udostępniania rodzinnych zdjęć oraz spotkań – w celu zarejestrowania wspomnień lub własnych historii związanych z przeszłością Włocławka – kierujemy do każdej osoby (także przedsiębiorstw), która chciałaby podzielić się z nami swoimi wspominaniami lub też rodzinnymi historiami, jeżeli te dotyczą historii, życia, codzienności, przemian Włocławka na przestrzeni lat.

Gdzie mogę pokazać zdjęcie/opowiedzieć swoją historię?
Zachęcamy do kontaktu i umówienia się na spotkanie. Najczęściej odbywają się one w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Żabiej 12a we Włocławka. Zdarza się, że odwiedzamy włocławian w ich domach. W każdej chwili dostępna jest Fundacja Ładowarka, koordynatora Społecznego Archiwum Włocławka, e-mail: kontakt@fundacjaladowarka.pl.

Jak wygląda proces udostępniania moich zdjęć czy wspomnień?
Podczas spotkania dysponujemy sprzętem do profesjonalnego zeskanowania zdjęć czy dokumentów oraz sprzętem audiowizualnym do rejestracji dźwięku i obrazu w celu nagrania wywiadów/wspomnień. Cały proces ustalamy wspólnie z Państwem.

Gdzie pojawią się przekazane przeze mnie zdjęcia/zapis wywiadu?
Celem Społecznego Archiwum Włocławka jest stworzenie publicznej i edukacyjnej bazy wspomnień, historii włocławian, stąd materiały tworzyć będą materiał lokalnej edukacji historycznej dla szkół, będą publikowane na stronie www.archiwumwloclawka.pl, portalach w social media – www.facebook.com/archiwumwloclawka, jak i materiałach wydawanych przez SAW w celu promocji i szerzenia idei Archiwum. Każde spotkanie, podczas którego otrzymamy Waszą zgodę na zeskanowanie zdjęć, zapisanie wywiadu (w formie elektronicznej), zakończone jest sporządzeniem odpowiedniego protokołu dotyczącego zasad rozpowszechniania materiałów.

Czy mogę wziąć udział w projekcie, ale nie udostępniać zdjęć swojej rodziny, ani nie wydawać zgody na nagranie wspomnień?
Projekt oparty jest na zdjęciach, wspominaniach, relacjach, dokumentach i pamiątkach, zatem to one stanowią główny temat i namacalny materiał do realizacji idei Społecznego Archiwum Włocławka.

Społeczne Archiwum Włocławka powstaje w ramach projektu „Pamięć o przeszłości dla przyszłości” współfinansowanego ze środków Fundacji „ANWIL dla Włocławka”, w ramach V edycji Konkursu Grantowego pt. „Ocalić od zapomnienia”.

 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.