SPECJALNY KURIER OKOLICZNOŚCIOWY, nr 4/2020. Notatki z terenu o Skępem i jego znanych a nieznanych
12.10.2020
Materiały wizualne
Tym razem to Kurier Specjalny, ponieważ redakcja i wydanie niniejszego numeru to praca zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Grupa Historyczno-Poszukiwawcza GUSTAW ze Skępego.
Kurier Okolicznościowy to już czwarte z kolei „notatki z terenu”, które właściwie niepostrzeżenie przekształciły się w regularne czasopismo z nakładem ponad tysiąc egzemplarzy.
Wydanie Kuriera Okolicznościowego Specjalnego nr 4 2020 dofinansowane w ramach projektu Szlak Opowieści Niesamowitych Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych Lornetka.
Popularyzujemy dziedzictwo kulturowe Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, także dzięki Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu (Otwarty Konkurs 2020) i Porozumienia oraz Muzeum Historii Polski (Patriotyzm Jutra 2020).

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.