SPACEROWNIK: WŁOCŁAWEK (@Spacery lokalne 2021)
31.12.2021
Materiały wizualne
Spacery lokalne. Ważne historie we Włocławku W Spacerowniku o swoich miejscowościach opowiadają mieszkańcy, badacze i pasjonaci historii, architektury, kulturoznawstwa, etnografii. Spacerownik włocławski złożony został z kilkunastu rozmaitych „szlaków” spacerowych, zaproponowanych i poprowadzonych przez znakomitych gawędziarzy: Krzysztofa Cieczkiewicza, dr Tomasza Dzikiego, prof. Michała Pszczółkowskiego, Mirosławę Stojak, Tomasza Wąsika. Spacerownik. Spacery lokalne (2021) powstała podczas realizacji projektów Fundacji Ari Ari: Spacery lokalne. Wielkie historie w małym mieście, współfinansowanym w ramach programu Patriotyzm Jutra 2021 Muzeum Historii Polski oraz Spacery włocławskie, współfinansowanym ze środków otrzymanych od GMINY MIASTO WŁOCŁAWEK (2021).

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.