SPACEROWNIK: KOWAL (@Spacery lokalne 2021)
31.12.2021
Materiały wizualne
Spacery lokalne. Ważne historie w Kowalu. W Spacerowniku o swoich miejscowościach opowiadają mieszkańcy, badacze i pasjonaci historii, architektury, kulturoznawstwa, etnografii. Spacerownik. Spacery lokalne w Kowalu złożony został z kilku rozmaitych „szlaków” spacerowych, zaproponowanych i poprowadzonych przez znakomitych kowalskich popularyzatorów i gawędziarzy: Arkadiusza Ciechalskiego (polonista, regionalista) oraz Eugeniusza Gołembiewskiego (polonista, burmistrz Kowala). Współpraca: Muzeum Szkolne w Kowalu, Stowarzyszenie Aktywny Kowal, Miasto Kowal. Spacerownik. Spacery lokalne (2021) powstała podczas realizacji projektów Fundacji Ari Ari: Spacery lokalne. Wielkie historie w małym mieście, współfinansowanym w ramach programu Patriotyzm Jutra 2021 Muzeum Historii Polski.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.