SPACER I KINO PLENEROWE: Włocławek, 22 sierpnia (sobota)

ŚLADAMI KULTURY ROSYJSKIEJ

22.08.2020

Włocławek

W najbliższą sobotę, 22 sierpnia 2020, zapraszamy do udziału w spacerze pt. Śladami kultury rosyjskiej, poprowadzonego przez znakomitego znawcę i badacza historii Włocławka, dr Tomasza Dzikiego. Początek o godz. 17.00, Plac Wolności. A o godz. 20.00 w Parku na Słodowie kino w plenerze we współpracy z DKF Ósemka i świetny film Lato (2018) w reż. Kiryłła Sieriebriennikowa, nominowany do nagrody Złota Palma 2018.

Spacery lokalne. Historie polsko-rosyjskie to zaproszenie do spotkań z trudnymi, ale ciekawymi historiami i relacjami kulturowymi. Spacery to zaproszenie do oglądania miasta z nieoczywistych perspektyw. Trasy spaceru przygotujemy z mieszkańcami, uwzględniając nie tylko różne wrażliwości, ale też różne wydarzenia, okresy historyczne i miejsca. Wybierzemy się wspólnie z mieszkańcami w podróż w nieznane historie, zaskakująco bliskie, mające bezpośredni wpływ na dzisiejsze krajobrazy Włocławka, Kowala, Lubienia, Nieszawy, Lipna, Skępego. U ich podstaw są wielokulturowe relacje, współpraca, rywalizacja i zmienne wpływy. Miasteczka mają w swojej historii, m.in. 99 lat bezpośredniego wpływu rosyjskiego panowania (okres zaboru 1815 – 1914), które widoczne są chociażby w infrastrukturze i przestrzeni miast. Wyraźne są także oddziaływania obecności ludzi i społeczności pochodzenia żydowskiego, niemieckiego, olenderskiego, U ich podstaw są niezwykłe wielokulturowe relacje, współpraca, rywalizacja i zmienne wpływy.

Szczególnie sięgniemy do historii z XIX i I poł. XX w., których materialne świadectwa zachowały się w wielu małych miastach i do dziś mają bezpośredni wpływ na krajobraz, aktywność i społeczność. Na przykład niewiele osób wie, że tuż po I wojnie, bywał wielokrotnie w Kowalu, kpt. Charlesa de Gaulle, późniejszy prezydenta Francji, jako doradca wojskowy podczas wojny polsko-bolszewickiej, goszczony obiadami przez działacza i
przedsiębiorcę Edwarda Markiewicza. Prawie nikt w Ciechocinku nie kojarzy, że stacja kolejowa powstał w 1867, stanowiąc odnogę Kolei Warszawsko-Bydgoskiej, czy że istnieje do dziś czynna cerkwie prawosławna, należąca do jednej z najciekawszych architektonicznie obiektów w Polsce. A kaplica pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego to prawosławna kaplica filialna w Aleksandrowie Kujawskim, jako niezwykle cenny zabytek wpisana została do rejestru zabytków. W Lipnie po Powstaniu Styczniowym (1863-64) powstała szkoła powszechna, szpital, założono teatr, Towarzystwo Dobroczynności, Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej Miasta Lipna, Towarzystwo Rolnicze Ziemi Dobrzyńskiej oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. W Lipnie urodziła się Pola Negri (Apolonia Chalupec, 1897) słynna polska aktorka teatralna i filmowa, międzynarodowa gwiazda kina niemego. Ośrodek kultury w Lipnie mieści się w byłej cerkwi prawosławnej , prowadząc w budynku kino Nawojka, z Izbą Pamięci Poli Negri. Józef Tykociński z Włocławka, twórca filmu dźwiękowego (1922), pracował nad systemem łączności radiowej na potrzeby carskiej floty na Dalekim Wschodzie, aż do wybuchu rewolucji w Rosji (1917). Zaprosimy uczestników do podróży w nieznane polsko-rosyjskie historie , często nieuświadamiane, a które bezpośrednio wpływają na dzisiejszy krajobraz miejscowości i społeczności lokalnej.

Większość małych miast na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej ukształtowały intensywne zmiany gospodarcze i społeczne XIX i I poł. XX w. O swoich miejscowościach opowiedzą mieszkańcy, którzy wspólnie ze specjalistami historii, architektury, kulturoznawstwa, etnografii, przygotują trasy spacerowe. Współpraca młodzieży, społeczności lokalnych, samorządów, regionalistów i historyków będzie nie tylko działaniem aktywizującym małe społeczności, ale ważnym elementem refleksyjnego podejścia do polsko-rosyjskich relacji. Równocześnie będzie upowszechnianiem wiedzy o bliskiej historii polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie Polski i Rosji. Opracowania, dokumentacje i prezentacje przygotowane w ramach „spacerów lokalnych”, będą miały zdecydowany wpływ na podniesienie świadomości i rozumienia procesów „wielkiej historii” i lokalnego oddziaływania. Współczesny krajobraz kulturowy, jak i infrastruktura większości miejscowości w pasie dawnego pogranicza zaborowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, niosą wieloznaczny, a rzadko uświadamiany wpływ rosyjskich wpływów, oddziałujących do dziś na krajobraz i lokalne społeczności.

Spacer i kino w plenerze realizujemy w ramach projektu pt. Spacery lokalne. Historie polsko – rosyjskie na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej.
Współpraca: Dyskusyjny Klub Filmowy Ósemka we Włocławku (DKF Ósemka)
Współfinansowane w ramach programu Otwarty konkurs 2020 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.