Seminaria: Kapitał kulturowy. Zasób społeczny (2021) – ZGŁOSZENIA DO 31.10

2021

Mazowsze

Zapraszamy mazowieckie organizacje, formalne i nieformalne podmioty kultury, animatorów, edukatorów, działaczy, twórców i organizatorów działalności muzealniczych, galeryjnych, archiwistycznych, animacji i edukacji kulturalnych, bibliotecznych, kinowych, kulturowych z obszaru województwa mazowieckiego, do udziału w cyklu seminariów i spotkań pt. Kapitał kulturowy. Zasoby Społeczne, które odbędą się od września do grudnia 2021 na Mazowszu.

„Współcześnie nie da się odnieść sukcesu, działając w pojedynkę. Nie oznacza to jednak, że sam fakt współpracy decyduje o powodzeniu”.

SEMINARIA I SZKOLENIA DLA TWÓRCÓW, ORGANIZATORÓW, ANIMATORÓW PRYWATNEJ DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ NA MAZOWSZU (PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2021)

Kapitał kulturowy, zasób społeczny to cykl seminariów i szkoleń wspierających twórców i organizatorów prywatnej działalności kulturalnej na Mazowszu. Kontynuujemy serię szkoleń podnoszących kompetencje oraz warsztatów wspierających osoby, jak i formalne i nieformalne działalności w obszarze kultury: muzea, galerie, archiwa i ośrodki kultury prywatne, społeczne, niepubliczne w woj. mazowieckim. Spotkania będą równocześnie budowaniem sieci współpracy różnych, lokalnych podmiotów kultury. Projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w programie pt. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Celem spotkań jest wzmocnienie umiejętności organizacyjnych grupy animatorów i edukatorów kultury województwa mazowieckiego, stworzenie formuły współpracy pozwalającej na wspólne rozwiązywanie problemów i rozwijanie działalności oraz wypracowywanie modelu współdziałania z rozmaitymi podmiotami i przedsiębiorstwami z najbliższego otoczenia. Najważniejszym efektem szkoleń będzie przygotowanie przez uczestników wspólnego projektu / działania, skierowanego do mieszkańców Mazowsza, lokalnych społeczności, z wypracowywaniem różnych modeli partycypacyjnych i integracyjnych.

Jak stworzyć ciekawy projekt?
Jak skutecznie szukać finansowania?
Jak napisać dobry wniosek i skutecznie aplikować w konkursach dotacyjnych?
Jak współpracować z otoczeniem i konkurencją?

Proponujemy debaty oraz szkolenia, podczas których uczestnicy będą wspólnie opracowywać pomysły skutecznego promowania i finansowania kulturalnej działalności.

Uczestnicy: do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli, organizatorów, pracowników i współpracowników muzeów prywatnych i społecznych, galerii, ośrodków kultury, bibliotek, oddolnych inicjatyw i organizacji pozarządowych, zainteresowanych przedmiotem spotkania i szkoleń.

Termin: 4 spotkania w okresie wrzesień – grudzień 2021

Miejsca: Mazowsze
wstępnie:
Muzeum Kurpiowskie w Wachu
Stowarzyszenie Polskich Muzealników Prywatnych w Kobyłce
OSP i Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu
Willa La Fleur w Konstancinie Jeziornie  
Skansen – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Szkolenia: zapewniamy wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów i / lub deklaracji użyczenia samochodu [kilometrówka] (prosimy o zaznaczenie w zgłoszeniu).

ZGŁOSZENIA: Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 31 sierpnia 2021.

1. Wypełnienie formularza on-line (forma preferowana), link do formularza zgłoszeniowego (kliknięcie otworzy nowe okno z formularzem)
lub
2. Przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: ariari@ariari.org (formularz do wypełnienia w dole strony, załączniki PDF / DOC)

Zapraszamy!
Fundacja Ari Ari  

Projekt dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, w programie pt. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

Do pobrania:

Zgłoszenie: Ankieta.docx

Zgłoszenie: Ankieta.pdf

O projekcie

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.