Samodzielność. Gruzja 2011
19.09.2015
Materiały wizualne
„Samodzielność. Szkolenia dla trenerów tyfloterapii w Armenii i Gruzji”. W tej odsłonie programu „Samodzielność” przygotowaliśmy razem z Polskim Związkiem Niewidomych program 500 godzin szkoleń dla trenerów osób niewidomych z Armenii i Gruzji (łącznie 34 osoby). Dodatkowo przekazane zostaną szkołom i organizacjom pomagającym niewidomym „białe laski”, pomoce metodologiczne oraz tyflomapy obu kaukaskich krajów.

Projekt „Samodzielność. Szkolenia dla trenerów tyfloterapii w Armenii i Gruzji” był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.