Samodzielność. Audiodeskrypcje polsko-rosyjskie 2021 | Самостоятельность. Польско-русские аудиодескрипции 2021
28.11.2021
Materiały audio

Realizujemy spotkań polskiej i rosyjskiej młodzieży z niepełnosprawnościami pod hasłem: nasze przestrzeń codzienna i niecodzienna komunikacja.

Tematem przewodnim spotkań będzie wzajemne poznawanie i opisywanie swojej przestrzeni codziennej. Dla niewidomych i słabowidzących osób to ogromnie ważna, zasadnicza życiowo kwestia – poznać i przygotować przyjazną przestrzeń, bliską i daleką dla pełnego, codziennego i społecznego funkcjonowania.

Podczas spotkań będzie okazja poznać Polskę i Rosję, kulturę, języki, ale i wziąć udział w cyklu warsztatów audiodeskrypcji, echolokacji, orientacji w przestrzeni, także z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Zajęcia online są otwarte i na inne tematy, interesujące uczestników spotkań polsko-rosyjskich.

1. (Audio only) lekcija_18102021_lq

 

2. dźwięk_ golab_sokol_plomykowka-1

 

3. dźwięk_nietoperz

 

4. dźwięk_Puszczyk_zwyczajny

 

5. dźwięk_Uralski

 

6. S1_ O sobie i miejscach_Udostepnianie cyfrowe _Jezyk polski i rosyjski (1)

 

7. S3 _Audiodeskrypcje _ZOO1

 

8. S4 Technologia do samodzielności (1)

 

9. S4_ Technologie mobilne _

 

10. S5_ O technologiach mobilnych _Komunikacja Aneta Lempart- (3)

 

11. S6 Komunikacja do samodzielności 1 Agnieszka Dudzińska-Kwasiborska

 

12. S9 Asertywność Aneta Lempart

 

 

_____
Співпраця | Współpraca

Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) | Organizacja Perspektywa z Niżnego Nowogrodu | Организация «Перспектива» из Нижнего Новгорода | Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Мы Oткрываем Kультуру и Искусство (Познань) | K-PSOSW dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy | K-PSOSW для слепых детей в Быдгоще | Fundacja Fantazmat | Фонд Фантазмат | Tyflokom | Тифлоком | Ośrodek Hipoterapii i Rehabilitacji Tęcza w Jaksicach | Центр гипотерапии и реабилитации Радуга в Якшице

_____________
Współfinansowane przez Centrum Polsko Rosyjskiego Porozumienia i Dialogu, w programie Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2021 Zdalnie.
Софинансируется Центром Польско-Российского Взаимопонимания и Диалога, в программе Польско-Российского Молодежного Обмен 2021 Удаленно

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.