Samodzielność 2022. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami / Незалежність 2022. Академія самодопомоги молодих людей з інвалідністю
28.11.2022
Materiały audio

Przeprowadzimy kolejną serię spotkań polskiej i ukraińskiej młodzieży z niepełnosprawnościami pod hasłem: samopomoc. Tematem przewodnim będzie wzajemne poznawanie sposobów wspierania osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej.

Dla niewidomych i słabowidzących osób to zasadnicza życiowo kwestia – poznać i przygotować bliską i daleką przestrzeń oraz ludzi, dla pełnego, codziennego i społecznego funkcjonowania w sytuacji dysfunkcji wzroku. Usamodzielnianie i udostępnienia są najefektywniejszymi sposobami włączania osób niepełnosprawnych.

Zagadnienie samopomocy zostanie podjęte w formie wspólnych warsztatów i spotkań niewidomej młodzieży. Podczas opracowywania sposobów samopomocowych radzenia sobie z niepełnosprawnością korzystać będziemy z metod pracy tyflograficznej, urządzeń telekomputerowych i opisów dźwiękowych przestrzeni, przygotowywanymi jako materiał edukacyjny do szerszego rozpowszechniania, przygotowanych przez uczestników.

Spotkanie i współpraca to znakomita okazja do kontaktu. Będzie wypracowywaniem praktycznych rozwiązań problemów i usamodzielniania 20 osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na Ukrainie.

Audiodeskrypcje w Białymstoku | Аудіодескрипція в Білостоці

1. Anton w Pałacu Branickich | Антона в палаці Браницьких

2. Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku | Катедральна базиліка Успіння Пресвятої Діви Марії в Білостоці

3. Makieta z brązu  Pałacu Branickich | Бронзовий макет палацу Браницьких

4. Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa w Supraślu | Музей друкарства та паперової промисловості в Супраслі

5. Ogród przy Pałacu Branickich w Białymstoku | Сад у палаці Браницьких у Білостоці

6. Pałac Branickich i ogrody w Białymstoku | Палац Браницьких і сади в Білостоці

7. Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku przy Rynku Kościuszki | Пам’ятник маршалу Юзефу Пілсудському в Білостоці на площі Костюшко

8. Rzeka Supraśl i pałac Opatów w Supraślu | Річка Супрасль та Палац абатів у Супраслі

9. Spotkanie w ogrodzie | Зустріч в саду

10. Warsztaty kulinarne (czynności dnia codziennego) | Кулінарні майстер-класи (повсякденна діяльність)

11. Widok na dolinę rzeki Supraśl | Вид на долину річки Супрасль

12. Zajęcia teatralne | Театральні заняття

 

Współpraca: ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków), Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków), Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów). Okręg Podlaski Polskie Związek Niewidomych | Підляське окружне Польське товариство сліпих, Tyflokom | Тифлоком..

Współfinansowanie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2022 z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Співфінансовано Фондом розвитку освітньої системи (FRSE), в рамках програми Польсько-українська рада обміну молоддю 2022 за рахунок гранту Міністерства національної освіти.

 

 

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.