Samodzielność 2021. Akademia samopomocy młodzieży z niepełnosprawnościami | Незалежність 2021. Академія самодопомоги молодих людей з обмеженими можливостями
24.11.2021
Materiały audio

Współfinansowanie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2021 z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej | Співфінансовано Фондом розвитку освітньої системи (FRSE), в рамках програми Польсько-українська рада обміну молоддю 2021 за рахунок гранту Міністерства національної освіти. Idea akademii samopomocowej to pomysł na prowadzenie systematycznych szkoleń kompetencji i umiejętności oraz szkolenia usamodzielniające dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia: rodziców, nauczycieli szkół i ośrodków specjalnych, terapeutów, opiekunów, edukatorów oraz przedstawicieli samorządów. Przeprowadziliśmy serie kilkunastu spotkań polskiej i ukraińskiej młodzieży z niepełnosprawnościami pod hasłem: samopomoc. Tematem przewodnim spotkań było wzajemne poznawanie sposobów wspierania osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej i społecznej. Podczas opracowywania sposobów samopomocowych radzenia sobie z niepełnosprawnością˛ korzystaliśmy z tyflografikij, dostosowanych urządzeń tele-komputerowych i opisów dźwiękowych, przygotowywanymi przez uczestników, także w jako materiał edukacyjny do szerszego rozpowszechniania. Spotkanie i współpraca były znakomitą okazją do kontaktu i współpracy, zarazem wypracowywanie praktycznych rozwiązań problemów i usamodzielniania 20 osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na Ukrainie. Podczas spotkań młodzi uczestnicy poznawali Ukrainę i Polskę, kulturę, język ukraiński i polski, biorąc udział w cyklu warsztatów audiodeskrypcji, echolokacji, orientacji w przestrzeni, zajęć z umiejętnościami usamodzielniania, podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych. Spotkania młodzieży to wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów codziennych, prezentacje uczestników, warsztaty komunikacji i budowania relacji rówieśniczych, społecznych, kompetencyjnych, nabywanie samodzielności, wymiana doświadczeń i podniesienie umiejętności posługiwania się rozmaitymi technologiami, sposobów udostępnień przestrzeni, kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

1. (Audio only) AD_Bydgoszcz1 makieta Stara Bydgoszcz

 

2. (Audio only) AD_Bydgoszcz1 nad Brdą w Bydgoszczy

 

3. (Audio only) AD_Bydgoszcz1_ barka Lemara

 

4. (Audio only) AD_Bydgoszcz1_Brda i most Bernardyński

 

5. (Audio only) AD_Charków Galina i Rafał

 

6. (Audio only) AD_Charków globus

 

7. (Audio only) AD Charków Gosia ipomnik Klaudii Szulżenko

 

8. (Audio only) AD Charków metro Kijów

 

9. (Audio only) AD Charków wizeżowiec Gazpromu

 

10. (Audio only) AD_Poznan2_tyflografika

 

11. (Audio only) AD_Poznan3 Stary Rynek

 

12. (Audio only) AD_Poznań Henryk Wereda i pianino

 

13. (Audio only) AD_Poznań tyflomakieta

 

14. (Audio only) AD_Poznań ZOO

 

Співпраця | Współpraca Фонд Арі Арі (Бидгощ) | Fundacja Ari Ari (Bydgoszcz) ХЦРМІ «Право вибору» (Харків) | Pravo Vybora (Charków) Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс ім. В.Г. Короленка (Харків) | Charkowskie Centrum Edukacyjno-Wychowacze im. W.G. Korolenki (Charków) Бачити серцем (Київ) / Zobacz Sercem (Kijów) Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę (Poznań) | Фонд Ми відкриваємо культури та мистецтва (Познань) SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach | SOSW для сліпих дітей в Овінській KP SOSW Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy | Куявсько-Поморський спеціальний освітньо-освітній центр №1 для дітей та молоді зі слабким зором та зором Л. Брайля в Бидгощі. Współfinansowanie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), w ramach programu Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży 2021 z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej | Співфінансовано Фондом розвитку освітньої системи (FRSE), в рамках програми Польсько-українська рада обміну молоддю за рахунок гранту Міністерства національної освіти.

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.