Samodzielność 2017. Samodzielność i system samopomocowy dla osób niepełnosprawnych

20.05.2017

Charków

Самозабезпечення і самодопомоги система для людей з обмеженими можливостями.

Małgosia Zuber tym razem w Charkowie z wykładami i promowaniem edukacji włączającej oraz konsultacjami poświęconymi dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych.

Співорганізатор: Право вибору
Організатор: Ари Ари Фонд.

Програма RITA – «Зміни в регіоні»
Проект співфінансується Польсько-Американським Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд «Освіта для демократії».

#samodzielność #rita #fed #pafw #pravoviboru

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.