Sala sensoryczna 2019 Bydgoszcz
25.11.2019
Materiały wideo

Dźwiękowa mapa. Bydgoszcz dostępna, w ramach projektu pt.
Samodzielność 2019. Audiodeskrypcje polsko-ukraińskie

Wsparcie i finansowanie:
Miasto Bydgoszcz
Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży, Narodowego Centrum Kultury

Współpraca:
# Харківська спеціальна школа ім. В.Г. Короленка, Харків
# ХЦРМІ «Право вибору», Харків
# Бачити серцем, Kiev
# Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy
# Ośrodek Hipoterapii „Tęcza” w Jaksicach | Центр хіп терапії „Веселка”)

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.