Premiera: Notatki z terenu 2016#1

publikacja

28.05.2017

Kujawy i ZIemia Dobrzyńska

Serię zeszytów pt. Notatki z terenu, chcemy na stałe wprowadzić do repertuaru podsumowań i publikacji Fundacji Ari Ari.

Premierowy zeszyt poświęcony jest rozmaitym działalnościom na rzecz dziedzictwa kulturowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej. Kolejne Notatki z terenu będą także prezentacją niezwykłej aktywności ludzi, organizacji i instytucji w rozmaitych obszarach i dziedzinach kultury, nauki i sztuki. Tymczasem: „Oddajemy do dyspozycji Czytelników dwanaście artykułów w premierowym numerze Notatek z terenu. Za każdym z nich kryje się ogromna praca, często wieloletnia, żmudna, ale i jak można z tych tekstów wyczytać – równie wielce satysfakcjonująca.

Wyjściowym pomysłem była możliwie szeroka prezentacja, uwzględniająca rozmaite aktywności, działania i przedsięwzięcia na rzecz zasobów kultury: materialnej i niematerialnej. Natomiast ideą przewodnią jest przedstawienie różnorodnych sposobów podjęcia i uprawiania tej problematyki przez pasjonatów, specjalistów, instytucje i organizacje zajmujące się dziedzictwem kulturowym. Jednocześnie chcemy pokazać jak różnie [i arcyciekawie!] dokonywane są interpretacyjne zabiegi wokół tego, wydawałoby się „oczywistego” pojęcia.

Pierwszy zeszyt poświęcony jest kilku działalnościom mającym na celu zachowanie, ochronę, popularyzację, jak i przekazanie następnym pokoleniom wartości, zjawisk i rzeczy. Cechą charakterystyczną wszelkich „dóbr kulturowych” jest ich przemijalność, a tym co łączy działalności poświęcone zasobom kultury jest pamięć. Autorów poszczególnych artykułów i prezentacji połączył jeszcze jeden aspekt, terytorium. Z jednej strony to obszar etnograficzno-historyczny, czyli Kujawy i Ziemia Dobrzyńska, z drugiej to właśnie dziedzictwo kulturowe. Pierwsze zestawienie zatytułowaliśmy Zapomniane, pozostawiając ten przymiotnik Czytelnikom do samodzielnego dookreślenia. Prezentowane artykuły i opracowania przynajmniej częściowo udzielają odpowiedzi, odsłaniając współczesne zmagania z Pamięcią: społeczną, zbiorową, kulturową.”

Notatki z terenu 2016#1
Zapomniane: Dziedzictwo kulturowe na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej

Fundacja Ari Ari

Zajmujemy się przeciwdziałaniem wykluczaniu ludzi marginalizowanych, mniejszości, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem. Współtworzymy działania edukacyjne, badawczo-naukowe i społeczne, zawsze otwarte, synkretyczne i interdyscyplinarne.

Celem Fundacji Ari Ari pozostaje służba ludziom, bez względu na ich pochodzenie i status, wydobywanie najcenniejszych przejawów aktywności człowieka oraz pomoc ponad wszelkimi granicami.

Wesprzyj nas

Realizujemy projekty aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.